Nemocnicu v Partizánskom si nedáme!

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) plánuje od 1. júla 2011 zrušiť v Nemocnici s poliklinikou v Partizánskom šesť lôžkových oddelení. Primátor mesta Jozef Božik a starostovia obcí okresu Partizánske a piatich susediacich obcí okresu Prievidza spísali otvorený list, ktorý adresovali ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi. Žiadajú v ňom zachovanie gynekologicko-pôrodníckeho, detského aj novorodeneckého oddelenia.   

Od začiatku júla by malo v nemocnici zaniknúť pediatrické, urologické, doliečovacie, gynekologicko-pôrodnícke, otorinolaryngologické a novorodenecké oddelenie. Podľa primátora Jozefa Božika je toto rozhodnutie ministerstva zdravotníctva a VšZP nešťastné a nespravodlivé: „V otvorenom liste ministrovi udávame všetky dôvody, ktoré nás vedú k jednoznačnému nesúhlasu s týmito krokmi, ktoré by v konečnom dôsledky mohli viesť k úplnému zániku nemocnice. Od zajtra, t.j. 21. júna tiež spúšťame petičnú akciu proti rozhodnutiu zrušiť detské, novorodenecké a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie“. V priebehu tohto týždňa budú prebiehať ďalšie rokovania vedenia mesta a nemocnice s VšZP a ministerstvom. Ako dodal primátor Božik, pokiaľ nebudú úspešné, výsledkom bude hlasný protest občanov priamo pred budovou rezortu zdravotníctva.

Už koncom budúceho týždňa by tiež mali byť známe výsledky verejnej súťaže na strategického partnera pre nemocnicu, ktorý by jej mal pomôcť z kritickej ekonomickej situácie. „Zrušením oddelení sa menia podmienky, pri ktorých bola súťaž vypísaná, čo môže zmeniť aj záujem potenciálnych investorov,“ dodal primátor Božik.

Do petičnej akcie sa môžu od utorka 21. júna do nedele 26. júna 2011 zapojiť všetci občania, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Petičné hárky môžete prísť podpísať aj na Mestský úrad v Partizánskom (sekretariát primátora).

 Podporte aj Vy svojim podpisom do petičných hárkov záchranu nemocnice v Partizánskom!

Otvorený list ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi:

Vážený pán minister,

my, predstavitelia samosprávy regiónu Partizánske, sme s hlbokým znepokojením prijali medializované informácie o rušení viacerých oddelení  Nemocnice s poliklinikou Partizánske, n.o. V čase, keď nové vedenie mesta a nemocnice sa pokúša transformovať a reštrukturalizovať svoju činnosť s cieľom zabezpečiť kvalitné a dostupné zdravotné služby, realizácia avizovaných krokov môže znemožniť, ba dokonca ukončiť činnosť rozhodujúcich oddelení v pôsobnosti nemocnice. Snaha o hľadanie investora, ktorá by sa mala naplniť na konci tohto mesiaca,  môže byť z tohto titulu vážne ohrozená.  Vedenie mesta, vedenia územných samospráv spádového regiónu zahŕňajúceho 60 tis. obyvateľov, ako aj vedenie NsP Partizánske, n.o. vníma tieto kroky ako nešťastné a nespravodlivé. Uvedomujeme si potrebu racionalizácie niektorých činností, ale v žiadnom prípade nemôžeme akceptovať zrušenie pediatrie, gynekológie, pôrodníctva a novorodeneckého oddelenia.

Na detskom oddelení v roku 2010 bolo odliečených 800 detí. Na detskej LsPP, ktorú prevádzkuje detské oddelenie, bolo v roku 2010 ošetrených 1000 detí. Novorodenecké oddelenie v roku 2010 sa postaralo o 453 novorodencov. Pri detskom oddelení je prevádzkovaná detská nefrologická a detská gastroenterologická ambulancia. Podľa navrhnutého rozhodnutia od 1.7.2011 hrozí zrušenie týchto činností. Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení bolo v roku 2010 hospitalizovaných vyše 1400 žien, z čoho 790 bolo riešených operačným výkonom a 453 žien priviedlo na svet dieťa. Všetci takíto pacienti budú donútení cestovať 25-40 km  do najbližšej ďalšej nemocnice, čím sa výrazne zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti a vytiahne viac peňazí z vrecka občana platiaceho si zdravotné poistenie. Navyše treba zobrať do úvahy chýbajúcu kvalitnú dopravnú infraštruktúru a čas, ktorý v prípade ohrozenia života, zohráva rozhodujúcu úlohu.

Obraciame sa na Vás s prosbou o prehodnotenie avizovaného rozhodnutia s cieľom zabezpečiť dostupnosť a kvalitu zdravotných služieb pre občanov žijúcich na území regiónu Partizánske. Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na návštevu a stretnutie s občanmi regiónu a zamestnancami  nemocnice, pretože takéto rozhodnutia nie je možné riešiť od zeleného stola.

S úctou,

 

 

PaedDr. Jozef Božik, PhD.   

Primátor


 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...