Nemocnica zvyšuje kvalitu intenzívnej zdravotnej starostlivosti

Nemocnica na okraji mesta v Partizánskom má od polovice novembra nové oddelenie, zamerané na multiodborovú intenzívnu starostlivosť. Oddelenie je organizačným zoskupením jednotiek intenzívnej starostlivosti, oddelení vnútorného lekárstva, neurológie, chirurgie, anestéziológie a intenzívnej medicíny.  

Oddelenia vnútorného lekárstva, neurológie a chirurgie v Nemocnici v Partizánskom mali doposiaľ vlastné jednotky intenzívnej starostlivosti. Okrem toho fungovalo aj samostatné oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Po novom sa však pacienti v akútnom stave budú liečiť na jednom oddelení. „Intenzívna starostlivosť prebiehala v nemocnici doposiaľ na troch oddeleniach a sedemnástich lôžkach. Teraz budeme intenzívnu starostlivosť vykonávať na jednom oddelení a jedenástich posteliach,“ informoval námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť a primár nového oddelenia Gabriel Krbúšik.

Nové oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS) slávnostne predstavila 14. novembra spoločnosť Svet zdravia, ktorá má Nemocnicu v Partizánskom v prenájme. Spájanie jednotiek intenzívnej starostlivosti jednotlivých oddelení je súčasťou medicínskeho redizajnu, ktorý sa tento rok vzťahuje na šesť nemocníc v sieti Svet zdravia. „Nemocnica v Partizánskom je v poradí piatou s novým konceptom poskytovania intenzívnej zdravotnej starostlivosti. Celkovo sme preinvestovali na túto činnosť 1 165 000 eur,“ uviedol generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia Ľuboš Lopatka.

Hospitalizovaní pacienti budú umiestnení na modernej jednotke so sústredenou intenzívnou starostlivosťou a o ich stave a liečebnom postupe v prípade potreby rozhodne multiodborový tím špecializovaných lekárov. O jednotlivých pacientov sa budú nepretržite starať lekári podľa odborností, pod ktoré spadá ochorenie daného pacienta. Pacient s infarktom myokardu bude pod dohľadom internistu, pacient s porážkou zasa v starostlivosti neurológa, o pacienta po operácii brucha sa postará chirurg a o pacienta v bezvedomí na umelej pľúcnej ventilácii zase anesteziológ-intenzivista.

Významnou výhodou je fakt, že počet lôžok v rámci daných odborov nebude striktne určený a prispôsobí sa aktuálnym potrebám. „Bude sa to odohrávať v systéme tzv. plávajúcich lôžok. Keď bude obdobie interných ochorení, tak tu bude prevaha internistických pacientov, keď bude zase prevaha iných ochorení, tak bude viac pacientov z tohto oboru. Samozrejme, sme si vedomí, že to bude chcieť kvalitnú spoluprácu medzi jednotlivými ľuďmi, tímami, a vôbec celého systému nemocnice,“ vysvetlil Gabriel Krbúšik.

Oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti vybudovali v bývalých priestoroch oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Nainštalovali sme tu centrálny monitorovací systém, taktiež sme pristúpili ku komplexnej rekonštrukcii priestorov, samozrejme, vrátane dispozičného riešenia, kde nám vznikli nové priestory najmä v lôžkovej časti. Zakúpili sme aj ďalšie príslušenstvo pre lekárov i pacientov,“ zdôraznil riaditeľ nemocnice Michal Orihel.

Celková investícia do pracoviska OMIS v Nemocnici v Partizánskom predstavuje sumu vo výške 420 000 eur. Nové oddelenie je rozdelené do štyroch miestností s dvoma jednolôžkovými izolátormi s kompletným hygienickým zariadením. Centralizáciu jednotiek intenzívnej starostlivosti a s ňou súvisiacu modernizáciu oceňuje aj primátor mesta Partizánske Jozef Božik: „Ako primátora ma teší, že uplynulé tri roky sa nemocnica intenzívne rozvíja a želám si, aby to tak bolo aj v budúcnosti.“

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...