Nemocnica zvýšila komfort aj kapacity interného oddelenia

Takmer desať rokov boli muži a ženy na Internom oddelení v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Partizánskom hospitalizovaní v spoločných priestoroch. Už niekoľko dní je ale tento stav minulosťou. K oddeleniu, ktoré fungovalo len v jednom krídle, pribudla jeho zrekonštruovaná druhá časť.

 

 

Šťastným dňom, kedy otvorili druhú časť oddelenia, bola streda 15. januára 2014. „Od tohto dňa sa interné oddelenie delí na mužské a ženské, čím sa zvýši najmä komfort pre pacientov. Doteraz bolo na izbách aj šesť lôžok, teraz sa dostávame na štandardnú starostlivosť, a to nanajvýš štyri lôžka na izbe. Bonusom sú dve nadštandardné izby s kompletným hygienickým vybavením, ktoré sa nachádzajú v novej časti. Ale nové sú v podstate aj ostatné hygienické zariadenia, priestory pre lekárov a sestry, ako aj lekárska vyšetrovňa. Plusom je aj prístrojové dovybavenie oddelenia,“ priblížil zmeny Gabriel Krbúšik, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť. Na internom oddelení sa v uplynulom roku liečilo 1734 pacientov, čo predstavuje 21,4 % z celkového minuloročného počtu pacientov, liečených v nemocnici. „Tým, že naša nemocnica spáduje už nielen okres Partizánske, ale supluje do istej miery aj región Bánoviec, Topoľčian, Prievidze a Zlatých Moraviec, tak vznikla kapacitná požiadavka, aby sme toto oddelenie dostali do stavu spred desiatich rokov,“ objasnil riaditeľ NsP Michal Orihel. Oddelenie sa po úpravách dostalo z pôvodných 27 na kapacitu 40 lôžok, čo znamená hlavne väčšie pohodlie pre pacientov.

 

Obdobie renovácií a úprav na oddelení

Renováciu druhej časti interného oddelenia financovala nemocnica z vlastných  zdrojov, no hlavnú podporu získala u akciovej spoločnosti Svet zdravia, ktorá má zdravotnícke zariadenie v prenájme od mesta. S niektorými aktivitami však pomohli i sponzori. Svet zdravia zastupoval na slávnostnom otvorení druhej časti oddelenia Michal Jenča. Vynovené priestory si  spolu s ním prezreli poslankyňa NR SR Mária Janíková a primátor Partizánskeho Jozef Božik, ktorí i spoločne prestrihli pásku. Tieto zmeny však nepatria medzi prvé, ktoré sa dotkli interného oddelenia. Do počiatočnej renovácie sa nájomca nemocnice pustil minulý rok aj v tej využívanej časti. Vďaka sponzorom a zdravotnej poisťovni Dôvera boli tieto priestory zrenovované a v pôvodnom krídle tak pribudla prvá nadštandardná izba.

(Tempo,upr.)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...