Nemocnica v Partizánskom rozšírila možnosti liečby ochorení chrbtice, ponúka i ozonoterapiu

Až 80%-tnú úspešnosť  zmiernenia ťažkostí pri bolestivých ochoreniach chrbtice má pri správnej aplikácii liečebná metóda ozonoterapia, ktorá je dostupná už aj v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Partizánskom. Účinnú miniinvazívnu procedúru ako i poradenstvo poskytuje pacientom vertebrologická ambulancia, ktorú slávnostne otvorili v pondelok 3. júna 2013. 

Štatistiky z praxe potvrdzujú, že ochorenia chrbtice sú najčastejšími neurologickými ochoreniami. „Až 70% pacientov hospitalizovaných v našej nemocnici na neurologickom oddelení trpí ochoreniami vertebrogénneho charakteru, teda ochoreniami, ktoré sa prejavujú bolesťami vychádzajúcimi z chrbtice. Aj z tohto dôvodu sme chceli pacientom poskytnúť alternatívu medzi konzervatívnou a operatívnou liečbou, ktorou je práve aplikácia medicínskeho ozónu,“ uviedol riaditeľ NsP v Partizánskom Michal Orihel.

Ozonoterapia, ktorej priekopníkmi sú Taliani a Španieli, sa už dnes využíva takmer vo všetkých portfóliách klinickej medicíny. Dôvodom je liečivý efekt ozónu, ktorý má okrem iného dezinfekčné, protizápalové, analgetické i protinádorové účinky, zlepšuje prekrvenie tkanív a výrazne podporuje aktivitu imunitného systému. V neurológii sa využíva liečba ozónom najmä pri poškodeniach platničiek, poškodení medzistavcových kĺbov, nervosvalových zápaloch a tiež v stavoch  po operáciách platničiek. „Pri ozonoterapii sa požadovaná zmes ozónu  a kyslíka  pod kontrolou CT prístroja aplikuje ihlou priamo do postihnutého miesta. Poškodená platnička sa odvodní, zmenši a vtiahne naspäť, čím sa zmierni tlak na okolité nervové štruktúry, výsledkom čoho je priamy analgetický, protiopuchový a protizápalový efekt,“ vysvetlil námestník liečebno-preventívnej starostlivosti NsP Gabriel Krbúšik.

Rozšírenie poskytovaných služieb, nielen na neurologickom oddelení nemocnice, vníma vysoko pozitívne aj primátor mesta Jozef Božik, ktorý vertebrologickú ambulanciu slávnostne otvoril prestrihnutím pásky: „Chcem sa dnes poďakovať všetkým lekárom, zdravotným sestrám, zamestnancom nemocnice, ale i občanom mesta a poslancom, s ktorými sme pred dvomi rokmi spoločne bojovali o záchranu našej nemocnice. Dnes je nemocnica zachovaná, stabilizovaná a dokonca sa ďalej rozvíja. Preto v neposlednom rade patrí veľké ďakujem vedeniu spoločnosti Svet zdravia ako nájomcovi nemocnice, ktorá investuje nemalé finančné prostriedky do jej modernizácie, ku spokojnosti pacientov z Partizánskeho i širokého okolia.    

Vertebrologická ambulancia, resp. druhá neurologická ambulancia bude fungovať v utorok, stredu a vo štvrtok, pričom na ozonoterapiu je vyhradená streda. Niekoľko minút trvajúci ambulantný zákrok, ktorý môže viesť k oddialeniu operačného zákroku, ale i k zmierneniu, či dokonca k odstráneniu ťažkostí, je nadštandardnou službou a nie je uhrádzaný zdravotnou poisťovňou. Pacient si ho platí sám, podľa schváleného cenníka. Primárka neurologického oddelenia NsP v Partizánskom Kvetoslava Hamáčková a jej zástupca Alexander Duran, ktorí budú ozonoterapiu, ale i ďalšie štandardné služby vo vertebrologickej ambulancii poskytovať, absolvovali odborné zaškolenie u Miloslava Dvoráka,  primára neurologického oddelenia a garanta kompetenčného centra NsP Špišská Nová Ves, a.s. Svet zdravia. Pod jeho dohľadom prebehla pri slávnostnom otvorení ambulancie aj praktická ukážka aplikácie ozonoterapie.

Môže sa Vám ešte páčiť...