Nemocnica v Partizánskom o oddelenia nepríde, nový investor ich zachová

 

Kvalita, dostupnosť, ale aj doterajšia štruktúra zdravotníckych služieb, ktoré poskytuje Nemocnica s poliklinikou v Partizánskom, zostanú zachované. Garantuje to nový strategický partner nemocnice v Partizánskom    akciová spoločnosť Svet zdravia.   V prevádzke zostane aj gynekologicko-pôrodnícke, detské a novorodenecké oddelenie, ktoré Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) nezazmuvnila.

Spoločnosť, ktorá sa stala víťazom obchodnej verejnej súťaže na strategického partnera nemocnice v Partizánskom, si ju prevezme do svojej správy po vybavení formálnych záležitostí k 1. septembru tohto roka, pričom sa zaviazala zachovať jej štruktúru poskytovaných služieb ako doteraz. „Naša spoločnosť ako vstupujúci strategický partner mesta do nemocnice nie je stotožnená so stratou možnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť na oddeleniach, ako je gynekologicko-pôrodnícke, detské a novorodenecké. Hodláme tieto oddelenia bez straty prevádzkovať v súčasnom režime a v súčasnej šírke,“ zdôraznil v utorok  (19. júla 2011)  na tlačovej besede v Partizánskom generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Sveta zdravia Norbert Schellong. Ako ďalej povedal, objem finančných prostriedkov zo strany VšZP sa pre tieto oddelenia nezníži, pretože prevažná väčšina výkonov na týchto oddeleniach, ako aj pôrod,  je v zákone definovaná ako neodkladná zdravotná starostlivosť a zdravotná poisťovňa ich musí uhradiť. V rokovaniach so VšZP však bude spoločnosť pokračovať. „Momentálne monitorujeme situáciu  v nemocnici. Máme už aj určitú predstavu o jej investičných potrebách, vyžadujú si však hlbšiu analýzu a audit, ktorému sa budeme venovať ihneď po vstupe do zdravotníckeho zariadenia,“ dodal Schellong.

Po podpísaní zmluvy bude mať Svet zdravia, a.s. nemocnicu v prenájme 20 rokov, s možnosťou predĺženia zmluvy. Najneskôr do roka vyplatí dlh nemocnice voči mestu vo výške viac ako 430 tisíc eur ako aj ostatné záväzky nemocnice voči dodávateľom vo výške viac ako 760 tisíc eur. Nad rámec stanovených podmienok bude platiť aj daň za nehnuteľný majetok nemocnice, čo ročne predstavuje 5, 5 tisíc eur. Spoločnosť sa tiež zaviazala, že bude mestu platiť ročne nájomné 100 tisíc eur, pričom 90 tisíc eur investuje v rámci nemocnice a 10 tisíc eur pôjde do mestského rozpočtu. Je skutočne pozitívnou správou, a nielen pre obyvateľov Partizánskeho, ale aj pre 65 tisíc ľudí, ktorí využívajú zdravotnícke služby nemocnice, že aj v tomto ťažkom období, kedy VšZP ruší oddelenia, vstupuje do našej nemocnice silný investor, ktorý ju nielen stabilizuje, ale pomôže rozvíjať aj jej ďalšie činnosti. Je tiež nesmierne dôležité, že sa zaviazal zachovať jej štruktúru v nezmenenej forme, zdôraznil primátor Partizánskeho Jozef Božik. Vstup strategického partnera do nemocnice víta aj jej riaditeľ Gabriel Krbúšík: „Nesmierne mi imponuje, že nový prenajímateľ má záujem zachovať činnosť nemocnice ako všeobecnej, pretože v takejto forme existuje už 50 rokov“.

 

 

Riaditeľ nemocnice v Partizánskom Gabriel Krbúšik, primátor mesta Jozef Božik a Norbert Schellong, generálny riaditeľ Svet zdravia a.s. počas tlačovej besedy v Partizánskom. 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...