Nemocnica v Partizánskom mení svoju právnu formu

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom na svojom riadnom februárovom zasadnutí jednomyseľne podporilo zmenu právnej formy neziskovej organizácie (n.o) Nemocnica na okraji mesta Partizánske na akciovú spoločnosť (a.s.) Nemocnica s poliklinikou Partizánske.

O zmenu právnej formy nemocnice požiadala spoločnosť Svet zdravia a.s., ktorá ju na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s mestom v roku 2011 prevádzkuje prostredníctvom svojej neziskovej organizácie Nemocnica na okraji mesta. Ako zdôraznil Ján Janovčík zo spoločnosti Svet zdravia, transformácia právnej formy neziskovej organizácie na akciovú spoločnosť nie je celkom správny výraz: „V podstate ide o to, že Svet zdravia založí nový právny subjekt, akciovú spoločnosť, ktorá získa do podnájmu celý majetok súčasnej n.o.“ Nová a.s. prevezme všetkých súčasných zamestnancov i plný výkon zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje v súčasnosti n.o. Zároveň budú zachované aj nájomné zmluvy, ktoré Svet zdravia a mesto medzi sebou uzatvorili. Ako ďalej uviedol Janovčík, Nemocnica na okraji mesta je momentálne jedinou všeobecnou nemocnicou v sieti spoločnosti Svet zdravia, ktorá vykonáva svoju činnosť v právnej forme neziskovej organizácie. Jej transformácia na akciovú spoločnosť by umožnila štandardizovať daňové a účtovné postupy v celej sieti nemocníc Svet zdravia a taktiež by sprehľadnila sieť voči tretím subjektom, najmä voči bankám. Mesto, ako vlastník nemocnice, si prostredníctvom väčšinového zastúpenia v dozornej rade zachová možnosť jej kontroly v doterajšom rozsahu. Navyše zostane zachovaná aj súčasná n.o., a to preto, aby podporovala ďalšie rozvojové aktivity, ktoré súvisia s činnosťou neziskových organizácií,“ doplnil primátor.

Uznesenie o zmene právnej formy nemocnice schválilo mestské zastupiteľstvo za podmienok, že mesto Partizánske bude mať v dozornej rade sedem svojich zástupcov, všetci zamestnanci n.o. sa stanú zamestnancami a.s. za nezmenených pracovnoprávnych podmienok a nedôjde k obmedzeniu rozsahu ani dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Poslanci zároveň poverili primátora na právne úkony, ktoré súvisia s transformáciou právnej formy nemocnice. Schválili tiež nominácie členov do budúcej dozornej rady a.s. v tom istom zložení, ako má súčasná n.o., ale s výnimkou primátora.

Môže sa Vám ešte páčiť...