Nemocnica v Partizánskom bude krajšia a útulnejšia

Nemocnicu v Partizánskom čaká v krátkom čase ďalšia inovácia, súvisiaca nielen so zvýšením komfortu pre pacientov, ale aj s estetickým vzhľadom nemocničných interiérov a exteriérov. V rámci projektu Pekná nemocnica, ktorý majú možnosť podporiť aj občania, je naplánovaná modernizácia priestorov v poliklinických častiach, vstupného areálu a parku.  

Projekt Pekná nemocnica vzišiel zo spoločnej iniciatívy zamestnancov siete nemocníc, spravovaných  akciovou spoločnosťou  Svet zdravia, do ktorej patrí aj Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Partizánskom. Výsledkom je viac ako 200 nápadov zamestnancov ako skrášliť a zútulniť nemocničné prostredie pre pacientov, lekárov, zdravotné sestry i ostatný personál. Podľa riaditeľa NsP v Partizánskom Michala Orihela je tento projekt ďalším krokom v postupnej modernizácii štandardu našej nemocnice: „Chceme nadviazať na začatú modernizáciu medicínskych činností, a to viditeľnou modernizáciou priestorov najmä v poliklinických častiach, vstupného areálu a parku nemocnice. Práve tieto priestory sú najviac frekventované, a preto je potrebné, aby boli čo najlepšou vizitkou“.

Nemocnica v Partizánskom má v rámci projektu, ktorý by mal vyvrcholiť na prelome júla a augusta, naplánovanú výmenu lavičiek pre pacientov vo všetkých čakárňach, výmenu podlahovej krytiny a vymaľovanie poliklinickej časti nemocnice, vytvorenie prehľadného navigačného systému, vynovenie vstupu do nemocnice, obnovenie nájazdových plôch detskej lekárskej služby prvej pomoci a hlavne zveľadenie nemocničného parku, vrátane generálnej údržby zelene, výmeny lavičiek a opravy chodníkov. Financovanie týchto aktivít chce nemocnica zabezpečiť z vlastných zdrojov, z prostriedkov spoločnosti Svet zdravia, a tiež s podporou externých subjektov. „Pekná nemocnica je projekt unikátny v tom, že v sebe spája  pacientov, lekárov, zdravotnícky personál ako i firmy a spája ich v prospech jedného cieľa – mať krajšiu nemocnicu. Boli by sme preto veľmi vďační a chceli by aj touto cestou požiadať občanov, firmy či organizácie o podporu tohto projektu, a to prostredníctvom asignácie 2% dane z príjmu alebo formou sponzorstva,“ zdôraznil Orihel.

Pri skrášľovaní a skultúrňovaní priestorov nemocnice bude nápomocné aj Mesto Partizánske. „Nemocnica je síce v prenájme, ale mesto je stále jej vlastníkom. S jej vedením sme sa dohodli, že pomôžeme najmä s obnovou parkovej časti areálu. Keď sme v roku 2011 nemocnicu  zachránili, tak je našou úlohou jej aj naďalej pomáhať rozvíjať sa,“ uviedol  primátor mesta Jozef Božik, ktorý projekt podporil aj osobne, darovaním 2% z dane.

 

 

 

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...