Nemocnica plánuje rozšíriť neurologickú starostlivosť

Spoločnosť Svet zdravia, ktorá má od septembra 2011 v prenájme Nemocnicu s poliklinikou v Partizánskom, pripravuje aj v tomto roku ďalšie investície v medicínskej i nemedicínskej oblasti. Jej zástupcovia o nich bližšie informovali  primátora mesta Jozefa Božika v piatok 1. februára 2013 na zasadnutí správnej rady nemocnice.

Ako uviedol riaditeľ nemocnice Michal Orihel, v oblasti medicínskych činností pôjdu investície najmä do pôrodných kresiel a lámp, do anesteziologického prístroja a monitorov, ako aj do nepriamej digitalizácie röntgenového prístroja s príslušenstvom. V nemedicínskej oblasti sa plánuje výmena okien, oprava striech, rekonštrukcia kotolne a kogeneračnej jednotky. V rámci medicínskeho redesingu na rok 2013 by sa nemocnica chcela zamerať najmä na zlepšenie dostupnosti ambulantného neurologického vyšetrenia, ako aj na skvalitnenie a rozšírenie liečby na neurologickom oddelení. „Vo výhľadovom pláne máme zriadenie dvoch neurologických ambulancií. Jedna by bola zameraná na vertebrogénne ťažkosti (bolesti chrbtice), nakoľko tých je v súčasnosti najviac, a druhá ambulancia by si rozdelila náhle cievne mozgové príhody a epileptikov. V oblasti vertebrogénnej starostlivosti sme sa rozhodli zaviesť aj niečo nové, čo sa už osvedčilo vo viacerých regiónoch. Hovorím  o ozónoterapii, ktorá spočíva v aplikácii ozónu v kombinácii s kortikoidmi priamo do platničky medzistavca,“  vysvetlil  námestník liečebno-preventívnej starostlivosti Gabriel Krbúšik.

Primátor mesta hodnotí ozdravné kroky investora, ktoré sa za posledný rok a pol podpísali pod stabilizáciu aj napredovanie nemocnice v Partizánskom, ako vysoko pozitívne: „Potom, čo Svet zdravia v minulom roku investoval do nového röntgenového pracoviska, sonografu, nového urgentného príjmu, opravy striech a podobne,  som rád, že aj v tomto roku sú plánované investície, ktoré pomôžu nemocnici s poliklinikou zabezpečiť kvalitnú zdravotnícku starostlivosť občanom mesta a regiónu“.

Môže sa Vám ešte páčiť...