Nemocnica investovala do modernizácie kuchyne

V nemocnici v Partizánskom v pondelok 22. augusta 2016 slávnostne otvorili zrekonštruovanú kuchyňu. Investície do modernizácie stravovacej prevádzky presiahli 80-tisíc €.

Kuchyňa, ktorá zabezpečuje stravu pre pacientov i zamestnancov nemocnice, je v prevádzke už šesť desaťročí. Nedávno zrealizovanou rekonštrukciou sa výrazne zlepšili hygienické podmienky pre prípravu a výdaj stravy, ako aj podmienky pracovného prostredia pre pracovníčky kuchyne. „Svet zdravia systematicky investuje do modernizácie priestorov nemocnice. Aj táto investícia je jedným zo systémových krokov, realizovaných v snahe skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb pre pacientov i zamestnancov nemocnice,“ uviedol riaditeľ nemocnice Michal Orihel, ktorý sa spolu s primátorom Partizánskeho Jozefom Božikom zhostil slávnostného prestrihnutia pásky pri otvorení zrekonštruovanej kuchyne.   

Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala stavebnej časti a výmeny časti technológie. V rámci stavebných úprav boli zrealizované dispozičné zmeny priestorov kuchyne, kompletná výmena rozvodov elektrickej energie, vody, plynu,  nové protišmykové podlahy, keramické obklady, nové okná, sanita i osvetlenie. Pribudlo tiež nové vybavenie prevádzky – plynová panvica,  plynový sporák, umývacie drezy, obslužné vozíky a pod.

„Táto rekonštrukcia je v podstate už druhou etapou. Prvá súvisela so zmenou energetického režimu celej nemocnice, kde sme ukončili výrobu pary a prešli sme na plyn. To sa týkalo aj kuchyne. Zároveň sme v rámci prvej etapy zrenovovali zamestnaneckú jedáleň,“ zdôraznil Michal Orihel s tým, že modernizácia kuchyne pokračuje aj, už sčasti začatou, treťou etapou. Je zameraná na zmenu dovozu a prísunu potravín do kuchyne a jej súčasťou je vybudovanie hydraulickej plošiny a ďalšie moderné technologické dovybavenie.

Rekonštrukcia prevádzky kuchyne prebiehala počas letných prázdnin a trvala dva týždne. Na toto obdobie si nemocnica prenajala priestory školskej kuchyne pri Základnej škole Rudolfa Jašíka, odkiaľ stravu pre pacientov i zamestnancov nemocnice dovážala.

Môže sa Vám ešte páčiť...