Návojovčania dostali pod stromček zrekonštruovaný kultúrny dom

Vo štvrtok 13. decembra 2012  stavebná firma UNIPRASTAV Čereňany, vybraná v konkurze, za rekordný čas odovzdala do užívania zrekonštruovaný Kultúrny dom v Návojovcach.

V priebehu rekonštrukcie bol znížený strop, vymenené rozvody elektrickej siete a svietidlá, osadené nové  okná a dvere, vymaľovaný celý interiér a pred objektom vybudovaný nový chodník s vydláždenou plochou. Primátor Jozef Božik poďakoval prítomným stavebníkom za kvalitnú a včas vykonanú prácu. Vynovený  interiér prišiel vysvätiť farár Jozef Tomica a kaplán Miroslav Kukla zo skačianskej farnosti, pod ktorú Návojovce patria. Po krátkej modlitbe za úspešné dielo a čo najlepšie využívanie pre blaho všetkých ľudí dobrej vôle, si účastníci milej slávnosti pripili symbolicky aj šampanským. Konateľ stavebnej firmy Slavomír Cifrík  okrem iného pochválil vedenie samosprávy za transparentnosť verejnej súťaže na dodávateľa stavby.

(Tempo, upr.) 

Foto: A. Borszéková  

Môže sa Vám ešte páčiť...