Následky prívalových dažďov chce mesto eliminovať preventívnymi opatreniami

Krátke, no o to prudkejšie prívalové dažde narobili  začiatkom mesiaca problémy v niektorých častiach Veľkých i Malých Bielic. Voda, ktorá nabrala z blízkych svahov zeminu, sa valila po uliciach, zaplnila odtokové kanály a dostala sa aj do niekoľkých dvorov a záhrad.  Mesto operatívne pristúpilo k preventívnym krokom.   

 

Posledné dva roky sa v Partizánskom intenzívne pracuje na protipovodňových opatreniach  V rámci nich  boli po dlhých dvadsiatich rokoch vyčistené a prehĺbené takmer v celej dĺžke odtokové kanály v najohrozenejších častiach mesta – Návojovciach a Bieliciach, vďaka čomu neboli aj v tomto prípade následky po prívalových dažďoch rozsiahlejšie. Aby sa podobná situácia v krátkej dobe nezopakovala, Povodie Váhu, ako správca kanála, začalo v spolupráci s mestskou  samosprávou v postihnutej časti Veľkých Bielic ihneď s čistením a strojovým prehlbovaním kanála. Ochotní pomôcť sú aj družstevníci z Veľkých Uheriec a zo Skačian, ktorí obrábajú polia na okolitých svahoch. Na stretnutí, ktoré inicioval primátor Jozef Božik, poľnohospodári prisľúbili zabezpečiť v prípade potreby  vyčistenie ulíc a odčerpanie vody svojou technikou. Taktiež svahovitosti terénu prispôsobia osevy priľahlých  pozemkov a namiesto terajšej kukurice uprednostia v týchto miestach výsevy husto siatych plodín.

Môže sa Vám ešte páčiť...