Na Veľký piatok spojil kresťanov rôznych cirkví ekumenický pochod

Predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a.v., Evanjelickej cirkvi metodistickej a Mesto Partizánske zorganizovali na Veľký piatok v Partizánskom veľkonočný ekumenický Pochod za dobro. Zúčastnilo sa na ňom viac ako sto  veriacich viacerých kresťanských cirkví, ale i neveriacich, ktorí vo svojom živote vyznávajú konanie dobra.

 

Kresťania sa dopoludnia zhromaždili pred Kostolom Nanebovzatia Panny Márie v Šimonovanoch, kde sa im na úvod prihovoril primátor mesta Jozef Božik: „Dnešný deň je príležitosťou, aby sme sa  zamysleli nad zmyslom života, nad tým ako žijeme a ako chceme žiť, či chceme byť lepší a ohľaduplnejší, ale aj čo môžeme urobiť pre druhých.“ Na jeho slová nadviazali aj miestny farár  Rudolf  Oliš a salezián zo Šípku Róbert Flamík, ktorí zdôraznili, že obdobie veľkonočných sviatkov by malo byť predovšetkým príležitosťou k zlepšeniu medziľudských vzťahov. O význame a potrebe vzájomného porozumenia medzi ľuďmi hovorila aj kazateľka Štefánia Sklenárová pred metodistickou modlitebňou, kam sa sprievod v tichosti presunul. Pochod pokračoval k evanjelickému kostolu, odkiaľ sa kresťania po príhovore farára Jaromíra Šumu o dôležitosti lásky a porozumení v našich životoch, presunuli k rímskokatolíckemu Kostolu Božského Srdca Ježišovho. Pochod za dobro, ktorý tento rok sprevádzala aj krížová cesta, ukončili predstavitelia cirkví požehnaním prítomných.

Môže sa Vám ešte páčiť...