Na Štrkovci sú v pláne aj nové parkovacie plochy

Mesto má záujem aj v tomto volebnom období zainvestovať v rámci svojich finančných možností do rozvoja každej jednej mestskej časti. O konkrétnych zámeroch na Štrkovci boli jeho obyvatelia oboznámení v stredu 29. apríla 2015 na jarnom stretnutí s primátorom Jozefom Božikom.

Schválením zmeny rozpočtu mesta na aprílovom zastupiteľstve boli zadefinované investičné akcie, ktoré by sa mali realizovať v tomto roku. Na Štrkovci je to v neposlednom rade rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy Rudolfa Jašíka, ktorú navštevujú aj mnohé deti z iných častí mesta. „Máme už vysúťaženého dodávateľa prác, nemôžeme však začať, nakoľko ešte stále nebola ukončená kontrola verejného obstarávania, ktorá trvá od marca. Dnes vám teda neviem presne povedať konkrétny začiatok rekonštrukcie, ktorej realizácia môže byť práve z titulu dĺžky trvania kontroly ohrozená. V prípade nových skutočností budete určite informovaní, minimálne prostredníctvom výboru mestskej časti,“ uviedol primátor. Ďalšie investície na Štrkovci sú viazané na oblasť cestnej dopravy. Použité by mali byť prioritne na výstavbu odstavných plôch pri dvoch bytových domoch na Októbrovej ulici a na opravu chodníčkov a spevnených plôch pri obytnom bloku č. 661 na Lomonosovej ulici. Ako doplnila predsedníčka VMČ Štrkovec Mária Hazuchová, v predbežnom pláne investičných akcií na celé volebné obdobie sú okrem iného navrhnuté opravy chodníčkov v areáli materskej školy, nové parkovacie plochy na Obuvníckej ulici či rekultivácia športového areálu základnej školy.

Štrkovčania dostali aj spätnú väzbu na podnety z predchádzajúceho stretnutia. Vyhovené im bolo v prípade odstránenia schodiska do ZUŠ, na ktorom zvykla popíjať a fajčiť mládež. Definitívne rozhodnutie o požadovanej výmene spomaľovača na Moyzesovej ulici zatiaľ nepadlo. Podľa niektorých občanov sa totiž pripravuje petícia na jeho odstránenie. Opakované problémy mali Štrkovčania aj s pravidelným vyčíňaním zákazníkov pubu na Moyzesovej ulici. I keď radnica o tomto probléme už niekoľkokrát rokovala s jeho prevádzkovateľmi, a tí aj posilnili bezpečnostnú službu v podniku, k výraznému zlepšeniu podľa miestnych nedošlo. Situáciu sa tak mesto opätovne pokúsi riešiť dohovormi s prevádzkovateľmi. Nápomocná v tomto smere bude aj mestská polícia, ktorá v tejto lokalite, najmä počas víkendov, opäť zvýši frekvenciu svojich hliadok.

V diskusii občania okrem iného upozornili na nedostatočnú zimnú údržbu niektorých chodníkov i na výmole na Moyzesovej či Rooseveltovej ulici. Sťažnosti zazneli aj v súvislosti so súkromnou ambulanciou na Hurbanovej ulici. Jej početní návštevníci parkujú na Rooseveltovej ulici tak, že komplikujú prejazd ostatným autám, no najmä autobusom MHD. Primátor preto prisľúbil pravidelné monitorovanie situácie mestskou políciou a spoločné riešenie bude hľadať aj s majiteľom ambulancie. Občania boli tiež informovaní o zbere konárov systémom od domu k domu, ktorý sa bude po skúsenostiach zo Šimonovian, rovnakým spôsob vykonávať aj na Štrkovci.

Môže sa Vám ešte páčiť...