Na Štrkovci si na podnet občanov polícia posvieti aj na mládež

 

Viac ako dvadsať nových podnetov adresovali obyvatelia mestskej časti Štrkovec vedeniu mesta na treťom verejnom stretnutí s primátorom Jozefom Božikom, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 17. októbra 2011 v jedálni ZŠ na Obuvníckej ulici.

Štrkovčanov v úvode primátor informoval o najdôležitejších zmenách a aktivitách, ktoré sa v meste udiali od júnového stretnutia. Vyjadril sa aj k zložitej svetovej a domácej ekonomickej situácií, ktorá má veľký vplyv najmä na obmedzenia príjmovej časti rozpočtu samospráv, Partizánske nevynímajúc. „Spoločne s poslancami  mestského zastupiteľstva si uvedomujeme mnohé nedostatky v meste. Faktom však zostáva, že mesto nemá na odstránenie všetkých dostatok vlastných finančných zdrojov, nehovoriac o tých, ktoré by potrebovalo na investovať do rozvoja a skvalitnenia života v meste. Aby sme však mohli naplniť aspoň časť priorít, ktoré sme si na začiatku tohto volebného obdobia stanovili, nezaobídeme sa bez úveru. Koľko to bude, a na ktoré priority sa použije, o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo,“ zdôraznil primátor. Nedostatok finančných prostriedkov je aj dôvodom, pre ktorý zatiaľ neboli splnené niektoré požiadavky obyvateľov Štrkovca ako dobudovanie verejného osvetlenia na konci Pribinovej ulice, nové parkovacie plochy pri obytných domoch, vybudovanie nových či rekonštrukcia poškodených chodníkov a ciest, vrátane opravy šikmého chodníka pred reštauráciou Vegas, ktorú však mesto plánuje zrealizovať v rámci pripravovanej kompletnej rekonštrukcie zložitej križovatky na Hrnčírikovej ulici. Ku spokojnosti Štrkovčanov však boli na základe ich podnetov spílené konáre vŕby na Obuvníckej ulici, osadená tabuľka „Zákaz venčenia psov“ v parku na Námestí mieru a zjednosmernená Obuvnícka ulica od Pribinovej až po Roseweltovu ulicu. Prvé pozitívne výsledky pri zvýšení bezpečnosti chodcov prinieslo podľa Štrkovčanov aj monitorovanie rýchlosti jazdy cez Riečnu ulicu štátnou políciou, je však aj naďalej potrebné pokračovať v ňom a zamerať sa aj na jazdu po Moyzesovej ulici. Po prvýkrát mali obyvatelia Štrkovca možnosť adresovať na stretnutí podnety a otázky aj priamo príslušníkovi štátnej polície. Využili to obyvatelia Moyzesovej ulice, ktorí sa sťažovali na pravidelné rušenie nočného pokoja a poškodzovanie súkromného vlastníctva návštevníkmi blízkeho pubu Dubliner. Hoci štátna aj mestská polícia v tejto súvislosti už viackrát riešila podnety od občanov a naďalej bude situáciu monitorovať, primátor navrhol riešiť tento problém aj spoločným rokovaním mesta a dotknutých občanov s majiteľkou reštaurácie. Okrem iného občania upozornili zástupcu štátnej polície na mládež, ktorá sa zgrupuje na schodisku pred ZUŠ, kde popíja, fajčí a droguje. V závere stretnutia vyjadrili občania mestu podporu v aktivitách, ktoré podniká v boji proti asociálom, ako aj iniciatívu mesta riešiť tento problém aj v súčinnosti so ZMOS-om a Vládou SR.         

 

Môže sa Vám ešte páčiť...