Na Luhoch II sa najviac diskutovalo o parkovaní a arogancii vodičov

Za necelý mesiac mali obyvatelia Luhov II hneď dve príležitosti, kedy mohli osobne upozorniť vedenie mesta na nedostatky vo svojej mestskej časti – koncom septembra, v rámci pracovného výjazdu primátora Jozefa Božika a jeho tímu do mestskej časti Luhy II, a potom v pondelok 22. októbra 2012 na verejnom stretnutí.  

Asi tridsať päť občanov si prišlo na stretnutie vypočuť novinky o aktivitách a investíciách samosprávy, o ktorých primátor informoval už v tradične v úvode, zistiť stav riešenia pripomienok predostretých na jarnom stretnutí a nedávnom výjazdovom dni, ako aj otvorene hovoriť o problémoch súčasných.  Nechýbala ani informácia o výške výdavkov a investícií mesta prefinancovaných  v mestskej časti Luhy II za prvý polrok, ktorá sa vyšplhala celkovo na 60 620 €. Z nich bežné výdavky na dopravu a životné prostredie predstavovali takmer 40-tisíc €. Zvyšnú suma zahŕňali investície do opráv a rekonštrukcií v materskej a základnej škole. 

Zákaz nerešpektujú, za pokuty nadávajú

Ako uviedla predsedníčka VMČ Luhy II Mária Jančová, v tejto mestskej časti našťastie nie sú problémy závažnejšieho charakteru, ku spokojnosti občanov je však potrebné zaoberať sa aj tými menej závažnými. V tomto duchu sa snažilo postupovať aj mesto, i keď riešenia niektorých nedostatkov si vyžadujú dlhší čas. Promptne však reagovalo na požiadavku občanov z výjazdového dňa ohľadne odstránenia výtlkov na Veľkej okružnej aj nebezpečného murovaného stĺpu z areálu bývalej materskej školy. Na základe požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia budú do zimnej údržby zaradené prístupové chodníky k obytným blokom 1022 a 1129, bolo obnovené vodorovné dopravné vyznačenie zastávky MHD pri bloku 1129 aj zákaz vjazdu pri výškovom bloku 1103 smerom od rieky ku bráne školy, opravená lavička pri bloku 1028 a postupne sa bude opravovať aj blízke detské ihrisko. Radnica sa tiež zaoberala podnetom z VMČ Luhy II, ktorý sa týkal podozrenia o porušovaní prevádzkového poriadku v potravinách pod blokom 1080. Ako vysvetlila prednostka MsÚ Dáša Jakubíková, o prešetrenie mesto požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, stanovisko však zatiaľ nemáme. Monitorovaním a pravidelnými kontrolami mestská polícia eleminovala nežiaduce zgrupovanie a vyčíňanie mládeže pri mostíku cez Nitricu. Mestskí policajti dohliadajú každé ráno aj na bezpečnosť žiakov pri bránach do areálu základnej školy, nakoľko mnohí rodičia aj napriek zákazu vjazdu vozia svoje deti čo najbližšie ku škole. Nedisciplinovanosť vodičov trestajú mestskí policajti pravidelne pokutami, za čo si podľa slov prítomnej  riaditeľky základnej školy denne vypočujú od rozhorčených vodičov spŕšky nadávok a vulgarizmov.

Pre občanov je tu linka čistoty

Nedisciplinovanosť vodičov, ktorá súvisí s nerešpektovaním zákazov vjazdu, prejazdu a parkovania na chodníkoch a trávnikoch, patrili v diskusii opäť k najpertraktovanejšej  problematike. „Na jednej strane tu máme netolerantných vodičov, ktorí kvôli pohodlnosti nerešpektujú zákazy a na druhej strane je tu problém s nedostatkom parkovacích miest, s ktorým bojuje každá mestská časť. Budeme sa snažiť postupne obnoviť vodorovné dopravné vyznačenia  parkovacích miest na existujúcich parkoviskách v rámci mesta tak, aby autá parkovali poriadne, čím by sa, ako sa nám už osvedčilo, situácia aspoň trochu zlepšila,“  povedal primátor.  Naďalej  budú pokračovať aj kontroly prostredníctvom mestskej polície, ktorá si tiež posvieti aj na mládež, ktorá vysadáva po lavičkách a zanecháva po sebe neporiadok. Okrem iného obyvatelia Luhov II žiadali opílenia stromov, úpravu priestranstva okolo plynovej rozvodnej stanice, ktoré je už zničené  parkovaním vozidiel či preverenie oprávnenosti využívania vyhradených parkovacích plôch ZŤP. Vzhľadom na viaceré podnety k poriadku a čistote na sídlisku, ktoré je možné riešiť iba v prípadoch skorého nahlásenia, pripomenul zástupca prednostu MsÚ Štefan Hučko občanom možnosť využívania telefónnej linky čistoty: 53 63 000. 

 

    

Môže sa Vám ešte páčiť...