Na kúpalisku bude počas prádznin viac policajných hliadok

Počas letných prázdnin bude na Kúpalisku Dúha v Partizánskom dohliadať na poriadok a bezpečnosť zvýšený počet hliadok mestskej a štátnej polície. V stredu 4. júla 2012 sa na tom dohodli členovia Bezpečnostnej rady mesta Partizánske na svojom pravidelnom štvrťročnom zasadnutí.

 

V úvode zasadnutia zástupcovia policajných a hasičských zložiek  informovali primátora mesta Jozefa Božika o aktuálnom stave a vývoji bezpečnostnej situácie v meste a okrese. Na margo pravidelných zasadnutí bezpečnostnej rady zdôraznili, že intenzívnejšia  spolupráca medzi štátnou a mestskou políciou  prispela  k zvýšeniu objasnenosti trestných činov.  Taktiež vzájomná  informovanosť o podujatiach umožňuje operatívnejšie zabezpečenie poriadkovej služby a zamedzenie nevhodného správania sa niektorých spoluobčanov. Veľkým problémom sú však stále nedisciplinovaní vodiči, ktorí pravidelne prekračujú povolenú rýchlosť i na mestských komunikáciách.  A to i napriek tomu, že v meste pribudli ďalšie retardéry. Ďalším problémom je parkovanie, ale i nárast krádeží pohonných hmôt zo zaparkovaných áut na Horskej ulici smerom na cintorín. K zlepšeniu situácie by malo viesť osvetlenie a monitorovanie priestoru priemyselnou kamerou. Počas leta bude  mestská i štátna polícia intenzívnejšie kontrolovať dodržiavanie poriadku na mestskom kúpalisku. Nedisciplinovaní návštevníci kúpaliska budú mať za nevhodné správanie vstup na kúpalisko zakázaný.    

         

 

Môže sa Vám ešte páčiť...