Na koncerte si seniori spolu zaspievali

 

V rámci Mesiaca úcty k starším sa v nedeľu 16. októbra 2011 uskutočnil v Mestskej športovej hale  koncert populárnej slovenskej speváčky Marcely Laiferovej. Dôchodkyne a dôchodcov pred speváckym vystúpením pozdravil aj poslanec Národnej rady SR Jaroslav Baška, ktorý ocenil iniciatívu samosprávy pri realizácii zaujímavých podujatí.   

Primátor mesta v príhovore poďakoval seniorom za prácu, ktorú vykonali pri budovaní a rozvoji mesta. „Oceňujem vaše spoločenské aktivity aj v dôchodkovom veku. Môžem vás ubezpečiť, že mesto a samospráva vás bude vo vašom snažení naďalej podporovať. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vám želám pevné zdravie a pohodu v kruhu svojich najbližších. Dovoľte mi, aby som vás pri tejto príležitosti pozval na ďalšie podujatia, ktoré aj pre vás pripravujeme ešte do konca tohto roku,“ zdôraznil primátor. Speváčka Marcela Laiferová si potom medzi pesničkami zaspomínala na svoje spevácke začiatky i na pobyty v našom meste v rodine svojho strýka. Ako povedala, o meste sa v poslednom čase viac dozvedela z médií v súvislosti s množstvom zaujímavých podujatí i rozhodným postojom obyvateľov k zachovaniu  nemocnice s poliklinikou. Zaspomínala si tiež na pesničky, ktoré zaspievala len raz a potom boli zakázané. Seniorom v sále adresovala povzbudivé slová, aby boli naďalej aktívni a užívali si obdobie dôchodkového veku v kruhu svojich rodín a vnúčat. Ako sa vyznala, sama sa niekoľko rokov starala o telesne postihnutého manžela. V súčasnosti si musí udržiavať v dobrom stave svoj hlas, lebo sa chce ešte venovať spievaniu šansónov.

Na koncert pozvali spoluobčanov primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a pracovníci Umeleckej agentúry Art P Centra Partizánske. 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...