Modernizáciu učební vo viacerých základných školách chce mesto financovať z eurofondov

Samospráva v Partizánskom sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na modernizáciu odborných, jazykových a počítačových učební v troch základných školách.

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom na svojom mimoriadnom júnovom rokovaní schválilo predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, realizáciu aj 5-percentné spolufinancovanie projektov na zlepšenie vybavenia učební v ZŠ Radovana Kaufmana, v ZŠ Rudolfa Jašíka a v ZŠ s MŠ Veľká okružná. „V rámci prvého kola výzvy sme predložili projektové zámery, ktoré v prípade všetkých troch škôl získali pozitívnu hodnotiacu správu. Tá bola podmienkou na postup do druhého kola, v ktorom budeme predkladať samotné žiadosti,“ vysvetlil primátor.

V ZŠ Radovana Kaufmana by sa mala modernizácia týkať jazykovej učebne, učebne informačno-komunikačných technológií (IKT) a učebne chémie, biológie. Celkové výdavky projektu predstavujú predbežne 109.610 eur, pričom spoluúčasť mesta je 5480,50 eur. V prípade ZŠ Rudolfa Jašíka ide o jazykovú, IKT a polytechnickú učebňu. Náklady projektu odhadla samospráva na 109.670 eur, spoluúčasť mesta predstavuje 5483,50 eura. V ZŠ s MŠ Veľká okružná chce radnica získať financie na jazykovú, polytechnickú učebňu a učebňu chémie, biológie. Oprávnené výdavky projektu predstavujú 154.350 eur, spoluúčasť mesta 7717,50 eura.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...