Moderné Partizánske

 

Partizánčania už môžu svoje záležitosti voči úradu vybavovať aj z pohodlia svojho domova, prostredníctvom internetu. Stačí ak sa obyvateľ Partizánskeho zaregistruje v komunikačnom systéme iPoint a jedenkrát navštívi klientske centrum mestského úradu, kde je nutné osobne potvrdiť svoju totožnosť.

Po potvrdení totožnosti už môžete elektronicky sprístupnené agendy vybaviť zo svojej obývačky, bez potreby opakovanej návštevy úradu. „Elektronické služby bude možné kontinuálne využívať, pričom ich kvalita a tiež rozsah sa budú neustále zvyšovať podľa toho, ktoré služby sú občanmi nášho mesta najžiadanejšie a z pohľadu mesta najefektívnejšie“ zdôraznil primátor mesta Jozef Božik.
Registrácie sú prístupné pre občanov Partizánskeho už od 1.6.2011, pričom po úvodnom potvrdení registrácie a identity bude možné na mestský úrad elektronicky podávať nasledovné žiadosti a podania:
• Oznámenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností
• Žiadosť o vydanie vyjadrenia k funkčnému zaradeniu pozemku/pozemkov
• Oznámenie o konaní verejných telovýchovných športových a turistických podujatí
• Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie

Partizánske sa týmto snaží priblížiť k zatiaľ nepublikovanému konceptu Moderného Partizánskeho, ktoré okrem dostupnosti elektronických služieb pre svojich občanov počíta aj s ďalšími krokmi, ktoré potvrdia, že mesto Partizánske je samosprávou, ktorá sa riadi princípmi otvorenosti, transparentnosti, súčasnými trendmi a nezaostáva za modernými európskymi samosprávami.
„Cieľom konceptu Moderné Partizánske je dosiahnutie maximálnej efektívnosti, transparentnosti, flexibility úradu a jeho zamestnancov súvisiacich s požiadavkami našich klientov, ktorými sú občania a obyvatelia nášho mesta. Od využívania sprístupnených elektronických služieb očakávame najmä úsporu času občana, praktickú dostupnosť mestského úradu 24 hodín denne počas celého roka,“dodal primátor. 
Systém iPoint je súčasťou portálu iPartizánske, v ktorom okrem elektronických služieb mestský úrad poskytuje informácie o uzatvorených zmluvách, objednávkach, faktúrach a verejnom obstarávaní. Predstavitelia mesta veria, že týmito a ďalšími krokmi, ktoré smerujú k priblíženiu a otvoreniu sa občanovi budujú zároveň dobrý imidž Partizánskeho, ktorý zvýši jeho atraktivitu a najmä kvalitu života občanov.
Systém iPOINT je užívateľsky nenáročný, jednoduchý a teda prehľadný, umožňuje rozpracované dokumenty uložiť a kedykoľvek sa k nim vrátiť a dokončiť ich odoslanie. Odoslané dokumenty sú prehľadne uložené. Systém nevyžaduje žiadne dodatočné inštalácie programov – na jeho použitie stačí bežný internetový prehliadač a pripojenie na internet. Z veľkej časti obmedzuje nepríjemnú papierovú dokumentáciu, čím tiež šetrí životné prostredie. 

Môže sa Vám ešte páčiť...