Mladí z mesta patria k najaktívnejším

V utorok 20. septembra 2011 sa primátor mesta stretol aj s členmi druhého poradného zboru, ktorým je Rada mladých mesta Partizánske. Mladí ľudia z Mládežníckeho parlamentu a Informačného centra mladých v Partizánskom si vzájomne vymenili poznatky zo svojej všestrannej činnosti a brigádnických aktivít.

Otvorene spolu hovorili o problémoch,  ktoré samospráva riešila a rieši v súvislosti so stabilizáciou Nemocnice s poliklinikou, pri realizácii rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny,  opravách komunikácií a rozvoji spoločenského života v meste. „Práve na verejných stretnutiach s obyvateľmi jednotlivých mestských častí sa dozvedám o množstve problémov, ktoré trápia spoluobčanov. Menej finančne náročné riešime v rámci svojich možností a náročnejšie podľa rozpočtových možností alebo združovaním finančných prostriedkov. Naše snaženie limitujú obmedzené finančné možnosti.  K poriadku a čistote môže ale každý prispieť sám, osobným príkladom. Tak ako v predchádzajúcom období aj teraz počítame s vašim zapojením do celomestskej brigády a ďalších mládežníckych aktivít. Mohli by ste pripraviť viac spontánnych akcií, akými sú súťaže vo futbale, stolnom tenise, stolnom hokeji a podobne,“ dodal primátor. Členka komisie školstva, mládeže a vzdelávania Mestského zastupiteľstva v Partizánskom Katarína Hartmanová informovala o práci Informačného centra mladých, ktorého činnosť patrí k najaktívnejším na Slovensku.  Mladí ľudia na čele s predsedom mládežníckeho parlamentu Andrejom Bencelom požiadali o podporu v súvislosti s dobudovaním skateparku na sídlisku Šípok. K dokončeniu skateparku na Šípku sa stretnú mladí ľudia, ktorí sú zainteresovaní do spravovania tohto zariadenia.

Môže sa Vám ešte páčiť...