Mladí výtvarníci vyjadrili svoj negatívny postoj k drogám na plagátoch

 

Primátor mesta Jozef Božik odmenil v piatok 18. novembra 2011 na ZŠ Veľká okružná sladkosťami a vecnými cenami žiakov, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže na tému  Život áno, drogy nie.

 

Súťaž prebiehala pod gesciou Centra voľného času v Partizánskom tretí novembrový týždeň, ktorý sa niesol v duchu boja proti drogám. Na podnet primátora sa do neho zapojili žiaci dvoch tried 5. ročníka na ZŠ Veľká okružná. „Ide o sprievodnú aktivitu pilotného Peer programu, určeného pre aktívnu skupinu žiakov, ktorá má vyhranený negatívny postoj k drogám,“ vysvetlila koordinátorka peer projektu z CVČ Gabriela Zajková. Žiaci mali za úlohu vytvoriť v skupinkách plagáty s protidrogovou tematikou, ktoré potom vyhodnocovali žiaci prvého aj druhé stupňa ZŠ Veľká okružná. Keďže konkurencia medzi mladými výtvarníkmi bola veľká a výsledky veľmi tesné, ceny dostali od primátora nielen víťazi, ale každý, kto sa súťaže zúčastnil.  

 

Tri najlepšie skupiny výtvarníkov:

  1. miesto: Vanessa Janejová, Martina Tomová, Radka Vaštiková, Erika Horváthová, Michelle Jankulová, Júlia Šárocká
  2. miesto: Simona Duchovičová, Denisa Dunarová, Timea Zoradová, Simona Lackovičová, Katarína Kováčiková, Slávka Lukačovičová, Natália Matešeová, Natália Mattová
  3. miesto: Jaroslav Szegény, Hugo Korec, Samuel Kellner, Marek Ondrička, Adrián Huňa

Môže sa Vám ešte páčiť...