Mládežníci sa chcú aj v budúcom roku aktívne podieľať na dianí v meste

V pondelok 5. decembra 2011 sa primátor mesta Jozef Božik poslednýkrát v tomto roku stretol s členmi Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske (MPMPE).  

Primátor v úvode poďakoval členom svojho poradného a iniciatívneho orgánu, za doterajšiu spoluprácu, v ktorej by rád pokračoval aj v budúcnosti. „Veľmi ma teší, že svojimi všestrannými aktivitami sa snažíte presadzovať a napĺňať potreby a záujmy mládeže. Veď aj vďaka vám sa okrem iného môže dnes,“ zdôraznil primátor, ktorý vyzdvihol viaceré tohtoročné aktivity MPMPE aj Informačného centra mladých (ICM) v Partizánskom. Zároveň ocenil iniciatívu mládežníkov pri obnove náterov na detských ihriskách, pri celomestských brigádach, ale aj ich početné zastúpenie na významných mestských podujatiach, akými boli oslavy SNP, Dňa ústavy, oslobodenia či založenia mesta. Podporu mládežníckeho parlamentu a informačného centra mladých, ako spoluorganizátora, očakáva primátor aj pri podujatiach, ktoré mesto pripravuje v budúcom roku. V spoločnej réžii s mládežníkmi by sa tak mal uskutočniť, okrem podujatia Deň mladých, na ktorom sa Partizánske pokúsi o ďalší zaujímavý slovenský rekord, aj Koncert pre mladých. Ten pripravuje mesto v máji a vystúpiť na ňom mala pôvodne skupina Desmond. Na návrh mládežníkov, ktorý padol v diskusii s primátorom, si však pravdepodobne prídu na svoje napokon priaznivci skupiny Iné Kafe. „Bol by som rád, keby sa nám spoločne podarilo rozbehnúť ekologickú kampaň, zameranú na separovanie odpadu v našom meste. Takisto verím, že budú pokračovať vaše aktivity súvisiace s revitalizáciou detských ihrísk, čistením mesta a podobne,“ reagoval primátor na otázku mládežníkov, čo môžu v budúcom roku pre mesto urobiť. Veľmi dôležitá je však podľa primátora aj pomoc MPMPE a ICM  pri vytvorení Združenia mladých mesta Partizánske, ktoré by malo vzniknúť v marci budúceho roka. Ako v závere stretnutia povedal podpredseda MPMPE Ján Valášek, mládežníci vo svojich aktivitách v budúcom roku určite nepoľavia a budú sa aj naďalej aktívne zapájať do spoločenského a občianskeho života v meste.     

 

Môže sa Vám ešte páčiť...