Minister hospodárstva navštívil Partizánske

V rámci výjazdového zasadnutia Vlády SR v Handlovej, na ktorom sa rokovalo o možnostiach zlepšenia sociálno-ekonomickej situácie v Trenčianskom kraji, zavítal v stredu 9. októbra 2013 do Partizánskeho Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský. Na krátkom stretnutí s primátorom mesta Jozefom Božikom zdôraznil, že vládny kabinet má veľký záujem pomôcť okresu Partizánske, ktorý sa s nelichotivými 14,2 percentami radí medzi okresy s najvyššou nezamestnanosťou v kraji.    

 

Ťaživá situácia okresu v oblasti nezamestnanosti bola hlavným dôvodom návštevy ministra hospodárstva  v Partizánskom. Podľa jeho slov si vláda uvedomuje, že v tejto súvislosti potrebuje práve okres Partizánske najväčšiu pomoc v rámci kraja. „S primátorom sme hovorili o možnostiach ako pomôcť regiónu, aby sem  prišli ďalší investori, a aby sme uzneseniami prijatými na vláde, týkajúcimi sa infraštruktúry ako je oprava ciest a pod., zlepšili pre investorov prostredie v okrese, aby sem mali dôvod prísť,“ priblížil hlavnú tému rozhovoru Malatinský, ktorý pri tejto príležitosti navštívil i niektoré úspešné podniky v meste a jeho okolí.

Na dôležitosť budovania infraštruktúry a príchod nových investorov, ako kľúčových determinantov zamestnanosti v regióne, poukázal i primátor mesta: „Veľkým problémom je to, že nám chýba rýchlostná komunikácia, ale aj to, že máme v zlom stave štátnu cestu 1/64. Pokiaľ ide o investorov, tak mestá majú relatívne malé možnosti ako ich zlákať. V tomto smere je preto veľmi  dôležitá činnosť vlády a kľúčových ministerstiev, ako i Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO“.

Vzhľadom na infraštruktúru, ktorá je v okolí Partizánskeho v porovnaní s inými regiónmi na nižšej úrovni, treba podľa Malatinského pri hľadaní nových investorov klásť dôraz na potenciál pracovnej sily. „Identifikovali sme, že určite by tu bol záujem a možnosť rozvoja v oblasti strojárenstva a samozrejme, je tu obuvnícky priemysel. Treba sem ešte možno dotiahnuť také obuvnícke výroby, ktoré by boli konkurencie schopné na dnes náročných trhoch, kedy nám ázijské  krajiny preberajú kopec možností. Z toho potenciálu sa dá vyskladať model, s ktorým by sme my nejakým spôsobom mohli pomôcť,“ uviedol Malatinský s tým, že ministerstvo hospodárstva i agentúra SARIO sa snaží nových investorov informovať najmä o týchto prednostiach a orientuje ich práve do okresov s vyššou mierou nezamestnanosti, akým je i Partizánske.

Osobnú návštevu ministra hospodárstva v Partizánskom a ním tlmočenú snahu vlády pomôcť okresu a regiónu, dotiahnuť nových investorov, a tým znížiť nezamestnanosť, ocenila i poslankyňa NR SR Mária Janíková, ktorá ministra v Partizánskom sprevádzala. Stretnutie bolo pozitívnym signálom aj pre primátora: „Teší ma, že výjazdové rokovanie vlády vytvorilo priestor na to, aby minister hospodárstva  zavítal do nášho mesta. Tým, že navštívil viaceré firmy, a zároveň som mal možnosť s ním osobne hovoriť, predpokladám, že okrem zhodnotenia tu aktuálneho stavu, sa vláde podarí nájsť optimálne riešenie problémov, ktoré nás trápia nielen v okrese, ale v celom regióne Hornej Nitry“.

Na výjazdovom rokovaní v Handlovej, na ktoré boli zo zástupcov územných samospráv pozvaní okrem predsedu TSK len primátori Handlovej, Bojníc, starosta Lehoty pod Vtáčnikom a prednosta Okresného úradu v Prievidzi, schválila vláda mestám a obciam v Trenčianskom kraji prerozdelenie dotácie vo výške 2,3 milióna eur na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú oblasť. Mestu Partizánske sa z toho balíka ušlo 40-tisíc €, účelovo viazaných na rozvoj detských ihrísk a 10-tisíc € pre Hokejový klub Iskra Partizánske.    

 

Môže sa Vám ešte páčiť...