Mestskí poslanci odsúhlasili zriadenie cirkevnej materskej školy

V Partizánskom pribudne do siete škôl a školských zariadení nová cirkevná materská škola. Návrh na jej zriadenie odsúhlasili mestskí poslanci na svojom aprílovom rokovaní.

Žiadosť o schválenie bola doručená mestskému úradu od zriaďovateľa, ktorým je Koinónia Jána Krstiteľa – Oáza Sklené zastúpená Vladimírom Beregim. Cirkevná materská škola bude založená na úzkej spolupráci s rodičmi a zameraná bude nielen na rozvoj intelektu a zručností detí, ale aj na rozvoj ich charakteru v duchu kresťanských biblických hodnôt. Sídliť by mala v priestoroch Strednej odbornej školy v Partizánskom. Zriaďovateľ plánuje otvoriť dve triedy, jednu pre predškolákov a druhú triedu pre zmiešanú vekovú kategóriu detí, s maximálnym počtom 30 detí.

Podľa informácií uvedených v dôvodovej správe má mesto v súčasnosti 589 detí v materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V posledných dvoch rokov vytvorilo aj triedy pre 2 a 3-ročné deti. Po otvorení nového zariadenia sa počíta s naplnenou kapacitou v materských školách zriadených mestom i v cirkevnej materskej škole. V prípade nižšieho počtu sa bude uvažovať o alternatíve umožniť rodičom umiestniť do cirkevnej materskej školy aj deti mladšie ako tri roky. „Mesto Partizánske po odporúčaní jednotlivých poradných orgánov, či už ide o komisie alebo mestskú školskú radu, vytvorilo podmienky na vznik cirkevnej materskej školy. Pričom už dnes viem, že je ambícia do budúcna, že by chceli predstavitelia koinónie založiť aj strednú školu zameranú na informačné technológie. Koinónia Jána Krstiteľa je inštitúcia, ktorá sa snaží etablovať v rámci mesta a vytvárať podmienky na to, aby svojím spôsobom prispela k širokej ponuke služieb v oblasti školstva,“ vyjadril sa primátor Jozef Božik. Zaradením do siete škôl a školských zariadení vzniká zároveň mestu povinnosť v zmysle zákona poskytnúť cirkevnej materskej škole finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Cirkevná materská škola bude zaradená do siete škôl od 1. septembra 2018. Svoje brány by mala budúcim škôlkarom otvoriť 1. septembra 2019.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...