Mestské zastupiteľstvo schválilo spoluprácu so Slovenským zväzom ľadového hokeja

Mestskí poslanci v Partizánskom na svojom augustovom zasadnutí schválili spoluprácu mesta so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) a HK Iskra Partizánske pri realizácii projektu „Športové centrum pri základnej škole“. Zároveň tak odobrili podporu v sume 60-tisíc eur na úhradu výdavkov spojených so školským korčuliarskym programom a zamestnaním ambasádorov športových aktivít.

„Mesto Partizánske bolo oslovené SZĽH, aby sa stalo partnerom pri tomto projekte. SZĽH si vybral tri mestá, a to Trenčín, Partizánske a Gelnicu, aby sa vytvorili podmienky na pilotný projekt, ktorého cieľom je rozhýbať deti a vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj športových aktivít a činností na území týchto miest,“ informoval primátor Jozef Božik. Mesto získa vďaka projektu 250-tisíc eur, ktoré chce použiť na ďalšiu modernizáciu mestského zimného štadióna a zároveň vynaloží 60-tisíc eur na podporu projektu. „Chceme, aby deti či už v materských alebo základných školách viacej korčuľovali a zároveň, aby sa v popoludňajších hodinách v telocvični využíval priestor na to, aby ambasádori športu, ktorých zaplatí mesto, spolu s deťmi vytvárali priestor pre aktívne využitie voľného času a aby sme deti motivovali k športovaniu,“ ozrejmil primátor. Za prítomnosti kvalifikovaného ambasádora bude môcť dieťa športovať bez toho, že by sa venovalo konkrétnemu športu. SZĽH má v záujme nahradiť „ulicu“, kde sa dieťa slobodne hýbalo a športovalo. Súčasťou projektu je aj organizovanie školského korčuliarskeho programu pre predškolákov a žiakov I. stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Po tom ako sme boli úspešní v spolupráci s FK Tempo pri získaní peňazí zo Slovenského futbalového zväzu na modernizáciu tréningového ihriska, je to ďalšia pozitívna informácia o tom, že vedenie alebo športový zväz ako taký vníma veľmi pozitívne aktivity mesta s cieľom podporovať šport detí a mládeže,“ doplnil. Do projektu, ktorý začína od školského roka 2018/2019 a trvať bude dva roky, budú zapojené stovky detí, ktoré budú mať možnosť rozvíjať svoj športový talent a kondíciu. Realizovať sa bude aj modernizácia zimného štadiónu. „Chceme riešiť otázku rolby, ozvučenia a v budúcnosti nás čaká aj rekonštrukcia celého chladiaceho systému,“ uviedol primátor.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...