Mestské zastupiteľstvo schválilo budúcoročný rozpočet

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom v pondelok 12. decembra 2017 na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí schválili rozpočet mesta na roky 2018 – 2020. V budúcoročnom rozpočte sa počíta s navýšením hlavného príjmu mesta, ktorými sú podielové dane.

Rozpočet na rok 2018 je záväzný, jeho ukazovatele na roky 2019 a 2020 sú orientačné. Vývoj výnosu dane z príjmov určený pre mestá a obce je v roku 2017 vyrovnaný a na rok 2018 sa ráta s približne 7,2 percentným nárastom. Návrh rozpočtu mesta Partizánske pre rok 2018 je prebytkový. Prebytok v bežnom rozpočte a finančných operáciách kryje schodok v kapitálovom rozpočte. „Rozpočet mesta Partizánske je opäť rozvojový, to znamená, že sa snažíme investovať do rozvoja všetkých deviatich mestských častí. Z hľadiska investícii očakávam, že aj rok 2018 bude v znamení približne 50 investičných aktivít. V snahe zabezpečiť celkový chod mesta bude potrebné zobrať úver, ktorý by mal byť vo výške 1 111 000 eur. Uvidíme ale, nakoľko bude táto výška aktuálna, pretože aj v minulom roku sa nakoniec úver nebral preto, lebo prebytok finančného hospodárenia a finančných operácii umožňoval, aby sa mesto rozvíjalo aj bez úveru,“ zdôraznil primátor Jozef Božik. Z rezervného fondu bude mesto v roku 2018 čerpať prostriedky vo výške takmer 900-tisíc eur. „Opäť chceme investovať aj do oblasti školstva, ktorej venujeme zvýšenú pozornosť. Mesto ide aj do ďalšieho rozvoja mäkkých aktivít, vstupujeme do roka, ktorý je pre Partizánske veľmi významný, pretože si pripomíname 80. výročie jeho založenia. Viazať peniaze budeme aj na medzinárodnú spoluprácu. Mesto navršuje objem peňazí aj pre Fond podpory tematického vzdelávania, ktorá sa zvýši z 1200 na 1500 eur pre každú školu, vrátane cirkevnej základnej školy a stredných škôl,“ informoval. V budúcom roku chce mesto pokračovať aj v hodnotení predzáhradiek. „Na túto projektovú aktivitu je viazaných 1500 eur s tým, že chceme podporiť päť najkrajších komunitných záhrad. Na jednu predzáhradku je možné použiť dotáciu vo výške 300 eur. Hodnotenie tých najkrajších bude realizovať komisia pre životné prostredie,“ ozrejmil primátor. Finančné prostriedky sa navršujú aj v oblasti zelene, kde sa pripravuje neformálny projekt Zelené mesto. „Boli sme lídrom v rámci SR pokiaľ ide o zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu tým, že dávame zadarmo kompostery do jednotlivých domácností v rámci individuálnej bytovej výstavby,“ doplnil Božik. Podľa jeho slov sa mesto tiež chce venovať výsadbe nových stromov. Tie nebudú vysádzané len na miestach, kde boli vypílené, ale aj v iných lokalitách. Koncept výsadby by mal byť prezentovaný v priebehu mesiaca január. „Za dôležité považujem aj predprípravu na rok 2019, kde pripravujeme model spoplatnenia státia motorových vozidiel, tak aby sme dynamizovali statickú dopravu v rámci mesta. Budúci rok chceme vybudovať odstavnú plochu pri areáli bývalých ZDA, kde by malo byť odstavné parkovisko pre viac ako 140 vozidiel,“ dodal primátor.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...