Mesto zlepšuje podmienky na venčoviskách

Dovolenkové obdobie dáva priestor aj na častejšie venčenie štvornohých miláčikov. V meste môžu Partizánčania pre tento účel využívať päť plôch, vyhradených pre voľný pohyb psov. V ostatných dňoch boli všetky dovybavené košmi a zásobníky s vreckami na psie exkrementy, čo by malo pomôcť udržiavať poriadok a čistotu na týchto priestranstvách.

Plochy určené pre voľný pohyb psov:

– pri hrádzi za budovou OV 3000 na Šípku
– lesík pri ZŠ Malinovského na Šípku
– pri športovej hale, popri hrádzi rieky Nitra
– za garážami na Veľkej okružnej, popri železničnej trati
– od zberných surovín na Veľkej okružnej popri rieke Nitra
 

Ilustračná foto

Môže sa Vám ešte páčiť...