Mesto získalo grant na projekty rekonštrukcie škôl

Európska banka pre obnovu a rozvoj odobrila refundáciu 20-tich percent preinvestovaných finančných zdrojov na projekty rekonštrukcie Materskej školy na Obuvníckej ulici a Základnej školy na Malinovského ulici. Pre mesto to znamená ušetrených takmer 95-tisíc eur.

Rekonštrukcie oboch škôl, ktoré sa realizovali v druhej polovici minulého roka, boli zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov. Ich financovanie mesto zastrešilo úverom v rámci programu MunSEFF, ktorého cieľom je podpora rozvoja energetickej efektívnosti miest a obcí na Slovensku. Program financovaný Európskou bankou pre obnovu a rozvoj s podporou Európskej únie umožňuje získať nenávratný grant do výšky 20% istiny úveru poskytnutého na projekt. „Po prehliadke rekonštruovaných škôl môžem konštatovať, že oba projekty boli zrealizované veľmi pekne, v zmysle požadovaných kritérií a mestu Partizánske na každý prislúcha grant,“ uviedol verifikátor projektov za Európsku banku pre obnovu a rozvoj Stefan Ciupek, ktorý primátorovi Jozefovi Božikovi odovzdal certifikát potvrdzujúci splnenie podmienok na získanie grantu. Ten ušetrí mestu pri splácaní úverov za projekty takmer 95-tisíc eur. „Táto návšteva  je veľmi dobrou správou pre mesto Partizánske, pretože  je dôkazom toho, že minuloročné investície mesta boli zrealizované kvalitne a v zmysle požiadaviek Európske banky pre obnovu a rozvoj,“ dodal primátor.

       

Môže sa Vám ešte páčiť...