Mesto získalo finančné prostriedky na skvalitnenie sociálnych služieb

Vďaka dotácii 21 600 € z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a grantu z Fondu Lienka pomoci Nadácie SOCIA vo výške 1500 € , mohlo mesto v tomto roku opäť postúpiť v skvalitňovaní a racionalizácii poskytovaných sociálnych služieb.  K získaným prostriedkom pridalo zo svojho rozpočtu  2160 € a zakúpilo 21 elektrických polohovateľných postelí, nové osobné auto na rozvoz obedov a dvanásť bicyklov pre pracovníčky terénnej opatrovateľskej služby.

Z dotácie ministerstva a finančnej spoluúčasti mesta boli zakúpené  moderné polohovateľné postele s antidekubitným matracom, ktoré skvalitnia podmienky klientov v ZOS-ke a v Domove. Tieto finančné prostriedky pokryli i kúpu nového auta na rozvoz obedov,  poskytovaný v rámci opatrovateľskej služby. Okrem tohto bola samospráva úspešná aj pri žiadosti o grant Nadácie na podporu sociálnych zmien SOCIA. Z jej podporou dostalo dvanásť opatrovateliek nové bicykle s príslušenstvom. „Uvedomujem si náročnosť vášho poslania, a preto som rád, že týmto spôsobom môžeme prispieť aspoň k čiastočnému zlepšeniu vašich pracovných podmienok. Jazdite opatrne a dajte na seba pozor,“ povedal primátor mesta Jozef Božik v stredu 2. októbra 2013 pri odovzdávaní nových bicyklov opatrovateľkám. 

Môže sa Vám ešte páčiť...