Mesto žiada od vodární pravdivé vysvetlenie príčin obmedzenej dodávky vody na Šípku počas Vianoc

Vo štvrtok 17. januára 2012 inicioval primátor mesta Jozef Božik rokovanie pracovníkov mesta, zástupcov Stavebného bytového družstva, Správy majetku mesta a Technických služieb mesta s predstaviteľmi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepný závod Topoľčany. Jeho cieľom bolo vysvetliť a do budúcna vyriešiť problémy s tlakom vody na Horskej ulici na Šípku, kvôli ktorému zostali na Štedrý deň deväť hodín bez tečúcej vody desiatky domácností v horných poschodiach činžiakov.
Primátor požiadal zástupcov vodárenskej spoločnosti v prvom rade o vysvetlenie príčiny problému s tlakom vody na Horskej ulici, ktorého pokles zaznamenali niektoré domácnosti v horných poschodiach činžiakov už dva dni pred Štedrým dňom. Podľa Alexandra Schneidgena z vodárenskej spoločnosti mala vzniknutá situácia viaceré príčiny. Ako povedal, činžiaky na Horskej ulici sú postavené na hranici tlakového pásma pre zásobovanie vodou. Počas štedrého dňa došlo k zvýšenému odberu vody v nižšie položených miestach v meste, čím klesol tlak a došlo k danej situácii. Okrem toho projekt výstavby činžiakov na Horskej ulici nezahŕňal vybudovanie posilňovacej stanice a problémy s tlakom vody v tejto lokalite sa tak dali občas predpokladať. Podľa riaditeľa Stavebného bytového družstva Jozefa Tomáša však treba hľadať príčinu situácie niekde inde, čo potvrdila aj jeho následná protiargumentácia. Podľa štatistík bola totiž v roku 1992 v Partizánskom celoročná spotreba vody v porovnaní s priemerom celoročnej spotreby vody za posledných päť rok až o 88% vyššia, a aj napriek tomu k podobným situáciám v minulých rokoch nedochádzalo. Podľa Tomáša vznikol problém v nedostatočnom monitorovaní stavu vody vo vodojeme v Brodzanoch. K týmto argumentom sa pridal aj primátor, ktorý zdôraznil, že okrem výrazného poklesu spotreby sa od roku 1992 znížil aj počet obyvateľov mesta, čím argumenty vodárenskej spoločnosti označil ako nedôveryhodné. „V mene dotknutých občanov a ako zástupca akcionára vo vodárenskej spoločnosti, budem požadovať racionálne a pravdivé stanovisko vodárenskej spoločnosti k vzniknutej situácii a spôsobe jej riešenia, aby sa situácia už viac neopakovala. Pokiaľ sa tak nestane, do budúcna vzniká pre vodárenskú spoločnosť riziko, že v mene obyvateľov mesta budem žiadať kompenzáciu nepríjemností, vyvolaných obmedzením dodávky vody,“ zdôraznil primátor, ktorý sa so zástupcami vodárenskej spoločnosti dohodol na opakovanom rokovaní, na ktorom bude žiadať reálne vysvetlenie.

Môže sa Vám ešte páčiť...