Mesto zakúpilo pre školy interaktívne tabule

Mesto Partizánske zakúpilo koncom minulého roka pre všetky základné a materské školy vo svojej pôsobnosti moderné interaktívne tabule. Prvú z jedenástich tabúľ odovzdal do užívania primátor mesta Jozef Božik v utorok 10. januára 2012 na Základnej škole na Malinovského ulici na Šípku. 

Riaditeľka základnej školy Alena Barancová na stretnutí privítala primátora mesta Jozefa Božika, prednostku mestského úradu Dášu Jakubíkovú, vedúceho spoločného školského úradu Pavla Horňana, riaditeľov i riaditeľky základných a materských škôl mesta. Primátor mesta v slávnostnom príhovore zdôraznil, že napriek obmedzeným finančným možnostiam mesto s poslaneckým zborom podporuje rozvoj moderného vzdelávania na školách aj zakúpením cenovo prístupných interaktívnych tabúľ. V každej základnej a materskej škole v meste bude postupne inštalovaná jedna interaktívna tabuľa, ktoré prispeje k rozvoju vzdelanostnej úrovne a technickej zručnosti žiakov. „Verím, že využitím nových interaktívnych tabúľ v základných školách a predškolských zariadeniach  mesta si žiaci a deti rozšíria svoje vedomosti a súčasne prehĺbia záujem o prácu s modernou technikou,“ zdôraznil primátor a následne  prestrihol červenú pásku na interaktívnej tabuli. Pod dohľadom učiteľky Eriky Števove potom žiaci predviedli názorné ukážky riešenia jednoduchých matematických úloh na modernej  interaktívnej tabuli. Priamo pred tabuľou  klikali na premietané obrazy prostredníctvom interaktívneho pera alebo prsta.

Môže sa Vám ešte páčiť...