Mesto začne stavať Kultúrny dom vo Veľkých Bieliciach v apríli

Termín začatia výstavby kultúrneho domu, ale aj ďalšie dôležité informácie sa dozvedeli obyvatelia mestskej časti Veľké Bielice na prvom tohtoročnom verejnom  stretnutí  s primátorom mesta Jozefom Božikom, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 20. februára 2012 v agitačnom stredisku. 

Z uskutočnených a plánovaných investičných aktivít mesta, ktoré v úvode stretnutia vymenoval primátor, zaujímali Veľkobieličanov najmä tie, ktoré sa týkajú ich mestskej časti. Medzi ne patrí predovšetkým dlho očakávaná výstavba kultúrneho domu, ktorý by mal stáť na mieste terajšieho agitačného strediska. So stavebnými prácami by chcelo mesto začať od apríla. „Som rád, že výstavba kultúrneho domu, ktorá patrí k finančne náročnejším investíciám, a ktorú ste si vy stanovili ako jednu z priorít tejto mestskej časti, nadobúda po rokoch  a viacerých peripetiách reálne kontúry. Úlohou mesta však nebude len výstavbu kultúrneho domu úspešne zavŕšiť, ale finančne zabezpečiť aj jeho následnú prevádzku,“ zdôraznil primátor. V druhej polovici roka by mala byť zrekonštruovaná hlavná cesta I/64 od Žabokriek po čerpaciu stanicu OMV v meste, s ktorou súviseli aj odpovede na otázky občanov ohľadne prechodov pre chodcov vo Veľkých Bieliciach. Ako vysvetlil Peter Minárik z Oddelenia životného prostredia, výstavby a územného rozvoja MsÚ, o presnom počte a prípadnom rušení či obnovenie prechodov v celom meste bude rozhodnuté tesne pred dokončením rekonštrukcie hlavnej cesty. Promptné riešenie prisľúbila samospráva občanom pri požiadavkách na odstránenie odtrhnutej železnej gule na detskom ihrisku v parku, ako aj na odstránenie nebezpečnej diery na chodníku na moste, hoci údržbu a opravy na moste by mala realizovať Správa ciest Žilina. Na požadované dobudovania časti chodníka na Víťaznej ulici si však budú musieť občania počkať, pretože mu musí najskôr predchádzať dobudovanie kanalizácie, ktoré na území mesta zabezpečuje vodárenská spoločnosť Riešenie bude mesto hľadať aj na problémy s odvodňovaním niektorých ulíc vo Veľkých Bieliciach. Takisto prehodnotí požiadavku občanov na zavedenie spojov MHD z Veľkých Bielic do ostatných častí mesta. Ako v závere pripomenul Veľkobieličanom primátor, akékoľvek podnety, týkajúce sa nelegálnych skládok, výtlkov na cestách či dier na chodníkoch, ktoré by mohli ohrozovať zdravie, môžu občania nahlasovať na Linku čistoty – 038/53 63 000. „V rámci našich možností sa budeme snažiť tieto problémy týkajúce sa čistoty a poriadku čo najrýchlejšie odstrániť. Musíme však o nich najskôr vedieť,“ dodal primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...