Mesto začalo od mája s preventívnymi prácami proti povodniam

Od 1. mája 2011 začalo Mesto Partizánske na základe dohody s Povodím Váhu, š.p. a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Partizánskom s realizáciou protipovodňových opatrení na území mesta.

Protipovodňové opatrenia, ktoré zahŕňajú úpravu a kosenie porastov, vysekávanie náletových drevín a čistenie od odpadov v okolí vodných tokov, by mali eliminovať riziká a následné škody pred vplyvom povrchových a podzemných vôd. Už od začiatku mája prebiehajú práce na čistení veľkobielického kanála a zároveň sa začalo s prípravnými prácami na realizáciu protipovodňových opatrení aj v mestskej časti Návojovce, pričom s čistením sústavy kanálov až po vyústenie rieky Nitrica od nánosov bahna, drevín a odpadu začne mesto od júna.

V súvislosti s realizáciou protipovodňových opatrení získalo mesto príspevok z ÚPSVaR, na základe ktorého zamestná 16 dlhodobo nezamestnaných na ručné čistenie a kosenie úsekov v okolí vodných tokov, kde nie je možné strojové čistenie. Šesť pracovníkov už od mája pracuje na čistení veľkobielického kanála, ďalších šesť zamestná mesto na rovnaké práce od júna aj v Návojovciach. Na základe pripomienok občanov na verejných stretnutiach s primátorom, sa začne od júna aj čistenie 800 kanalizačných vpustí a území celého mesta, ktoré budú vykonávať ďalší štyria dlhodobo nezamestnaní z ÚPSVaR v Partizánskom.

Čistiace práce, ktoré sú preventívnym krokom mesta na ochranu majetku a zdravia občanov pred prívalovými dažďami a prívalovými vlnami na vodných tokoch, by mali byť dokončené do konca októbra 2011.

  

Môže sa Vám ešte páčiť...