Mesto vyradilo z majetku zmarené investície v hodnote viac ako 100-tisíc eur

Samospráva Partizánskeho vyradila z majetku mesta investície v hodnote viac ako 110-tisíc eur. Zmarenie investícií ako aj ich vyradenie z majetku mesta odobrilo v utorok 27. februára 2017 na svojom rokovaní Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom.

Výdavky na investície, ktoré sa buď dokončili iným spôsobom, ako bolo pôvodne plánované, alebo sa dlhodobo nenachádzajú v investičných prioritách mesta a nie je predpoklad na ich ďalšiu realizáciu, samospráva dlhodobo evidovala v účtovnej evidencii majetku. Podľa VZN o hospodárení s majetkom mesta a s majetkom štátu zvereným mestu Partizánske o prebytočnosti majetku nad 3 500 eur rozhodujú mestskí poslanci. Samospráva teda vyradila z majetku mesta osem investícií. Patrí k nim projektová dokumentácia na rekonštrukciu a vybavenie Základnej školy Rudolfa Jašíka, ktorá bola zameraná na zníženie energetickej náročnosti jednotlivých blokov. Mesto sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok, žiadosť však bola neúspešná, preto v roku 2015 využilo možnosť zrealizovať rekonštrukciu bloku A s finančnou podporou prostredníctvom programu Munseff cez úverové zdroje. Čiastočnú rekonštrukciu ostatných blokov zabezpečilo z vlastných zdrojov a z finančných prostriedkov z ministerstva školstva.

Zmarená bola i projektová dokumentácia na rekonštrukciu Základnej školy na Malinovského ulici. So žiadosťou o nenávratný finančný príspevok mesto neuspelo. Rekonštrukcia obvodového plášťa hlavnej budovy bola zrealizovaná v roku 2014. Mesto tiež nezískalo financie na rekonštrukciu Základnej umeleckej školy v Partizánskom. Stavebné práce čiastočne realizovalo z vlastných zdrojov. V roku 2018 sa plánuje rekonštrukcia strechy hudobného odboru. Ďalej sa už v zmysle projektovej dokumentácie realizovať nebude, pretože nevyhovuje súčasným teplotechnickým normám na zateplenie stien a strechy. Rovnako sa nebude realizovať v zmysle projektovej dokumentácie z roku 2014 rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice. V roku 2016 boli na budove vymenené okná a na rok 2018 je v pláne rekonštrukcia strechy. Do rozpočtu mesta a súčasných investičných priorít nebola zaradená rekonštrukcia Parku M. R. Štefánika na Hrnčírikovej ulici. Výstavbu chodníka v parku plánuje mesto v roku 2018 v rámci projektu „Sprístupnenie kultúrneho a prírodného bohatstva na území Mikroregiónu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a mesta Partizánske“. V roku 2003 bola vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu hokejbalového ihriska v blízkosti Zimného štadióna. Samospráva realizovala prekládku oplotenia za viac ako 4 000 eur, ktoré bolo v roku 2004 poškodené a ukradnuté. Polícia však páchateľov nenašla. Mesto uskutočnilo obchodnú verejnú súťaž na výstavbu nájomných bytových domov na Šípku na základe vypracovanej dokumentácie. Do súťaže sa neprihlásil žiadny uchádzač, preto ju v roku 2016 zopakovalo bez podmienky využitia predmetnej projektovej dokumentácie. V roku 2017 získal na vybudovanie nájomných bytov stavebné povolenie súkromný investor. V nemocnici v Partizánskom malo mesto v pláne zrekonštruovať RTG pracovisko a urgentný príjem. Svet zdravia, ktorý má nemocnicu v prenájme, obe rekonštrukcie zrealizoval vo vlastnej réžii bez využitia projektovej dokumentácie vypracovanej mestom. „To, že projektové dokumentácie boli vyradené z účtovnej evidencie neznamená, že nebudú k dispozícii. Ide o to, aby tieto investície, ktoré sú v celkovej sume nad 110-tisíc eur, nenadhodnocovali majetok mesta,“ uviedla prednostka MsÚ Dáša Jakubíková.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...