Mesto udeľovalo po tretíkrát verejné ocenenia

Galéria čestných občanov mesta Partizánske sa opäť rozrástla. Najvyššie mestské ocenenie si v stredu 20. novembra 2013 na slávnostnom mestskom zastupiteľstve v Panoramatickom 3D kine prevzal olympijský víťaz v boxe z roku 1952 Ján Zachara. Udelené bolo aj čestné občianstvo in memoriam. Zaslúžil si ho česko-slovenský architekt a pedagóg Vladimír Karfík, uznávaný aj za hranicami.   

Najstarší žijúci slovenský olympijský víťaz, 85-ročný Ján Zachara, prišiel do vtedajších Baťovian v roku 1947 ako 19-ročný. Dva roky pracoval v opravárenskej dielni Baťovej fabriky a zápasil za Športový klub Baťovany. „Našiel som tu mnoho dobrých priateľov, ktorí ma  veľmi podporovali. Nesmierne  ma teší, že som sa po toľkých rokoch opäť vrátil a bol medzi ľuďmi, ktorí si to obdobie ešte pamätajú. Je pre mňa veľká česť, že som obdržal takéto krásne ocenenie, ktoré si veľmi vážim,“ vyznal sa pri preberaní ocenenia rodák z Kubrej pri Trenčíne. Pri tejto príležitosti venoval primátorovi mesta Jozefovi Božikovi monografiu pod názvom Zlatá za život, zachytávajúcu jeho životný príbeh. S publikom v kinosále sa rozlúčil úprimnými slovami o svojej nebohej manželke: „Podporovala ma v športe, ktorý som mal a mám rád až dodnes. Mnohokrát, aj na úkor rodiny. Ona má najväčšiu zásluhu na tom, že som sa stal tým, čím som“. 

Samospráva si udelením ocenenia Čestný občan mesta Partizánske in memoriam, uctila  i Baťovho „dvorného“ architekta Vladimíra Karfíka. Ocenenie za vytvorenie výnimočného architektonického diela, národnej kultúrnej pamiatky – Kostola Božského srdca Ježišovho v Partizánskom, slávnostne prevzala jeho dcéra Jana Machová.

Okrem čestného občianstva bolo udelené pätnástim občanom ocenenie Verejné uznanie mesta Partizánskeho za mimoriadny prínos pri rozvoji mesta a výraznú spoločenskú angažovanosť v rôznych oblastiach.  Z rúk primátora si za potlesku príbuzných, priateľov a známych prevzali ocenenia laureáti v oblasti kultúry, spoločenského života, hospodárskeho a verejného života, školstva a športu.

V roku 2013 bolo udelené ocenenie Verejné uznanie mesta Partizánske týmto občanom:

V oblasti ŠKOLSTVO

Mgr. Vladislavovi  Bančákovi

PaedDr. Rudolfovi  Ivanovičovi

V oblasti KULTÚRA A SPOLOČENSKÝ  ŽIVOT

Jozefovi Jelenákovi

Mgr. Helene  Filipovej

Helene  Králikovej

V oblasti ŠPORT

Jánovi  Geletovi

Augustínovi  Kadnárovi

Františkovi  Popluhárovi

Ing. Jánovi  Šurganovi

V oblasti HOSPODÁRSKY A VEREJNÝ  ŽIVOT

Ing. Rudolfovi  Gašparíkovi

Jørgenovi O. M. Laursenovi

Pavlovi Oršulovi

Albertovi  Panákovi

Ing. Jozefovi  Turčányimu

Magdaléne Zuzulovej

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...