Mesto pripravilo pre rodičov predškolákov stretnutie k zápisu

Mesto Partizánske zorganizovalo v utorok 24. januára 2012, z iniciatívy primátora Jozefa Božika, spoločné stretnutie s rodičmi predškolákov, na ktorom im poskytlo všetky potrebné informácie, ako aj odbornú pomoc, ohľadne zápisu a prípravy dieťaťa na nástup do školy.   

 

Zápis dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, ktorý sa na základných školách v meste uskutoční od 6. do 8. februára 2012, považuje primátor mesta za dôležitý krok v živote dieťaťa aj rodiča. Z tohto dôvodu sa rozhodol, po prvýkrát pozvať rodičov predškolákov z mesta na spoločné stretnutie s pracovníkmi Oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ,  riaditeľmi ZŠ a MŠ v meste Partizánske a s riaditeľkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. „Vás ako rodičov budúcich prváčikov uisťujem o vysokej úrovni všetkých základných škôl v meste, či už v oblasti vzdelávania alebo v oblasti mimoškolských aktivít. Potvrdzujú aj výsledky, podľa ktorých  sa všetkých päť základných škôl z Partizánskeho umiestnilo v prvej dvadsiatke spomedzi dvoch stoviek ZŠ Trenčianskeho kraja,“ zdôraznil v príhovore primátor, ktorý ich tiež ubezpečil, že mesto neuvažuje o zrušení žiadnej z nich.  Po jeho slovách sa už viac ako osemdesiat rodičov budúcich prváčikov dozvedelo z úst vedúceho Spoločného školského úradu a oddelenia školstva MsÚ Pavla Horňana množstvo praktických informácií ako napr. aké sú práva rodiča pri výbere základnej školy, čo si treba na zápis doniesť a ako bude prebiehať. Dozvedeli sa aj to, že mesto uvažuje o zriadení nultého ročníka, ktorý je pre dieťa lepšou alternatívou, ako ho vrátiť na ďalší rok do materskej školy. Riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Partizánskom Mária Bursová informovala rodičov o spôsoboch posudzovania dostatočnej pripravenosti detí na školu. V prípade pochybností rodičov o dosiahnutí školskej pripravenosti ich detí ponúkla rodičom aj odbornú pomoc.

Môže sa Vám ešte páčiť...