Mesto prijalo opatrenie proti problematických nájomcom mestských bytov

 

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom schválilo v utorok 25. októbra 2011 na svojom zasadnutí nové uznesenie, ktoré upravuje pravidlá predlžovania zmlúv na prenájom mestských bytov. Podľa neho už mesto nebude predlžovať nájomné zmluvy v mestských bytoch tým nájomníkom, ktorí sa dopustia troch priestupkov proti narušeniu verejného poriadku alebo poškodzovaniu majetku mesta.

Prijatie uznesenia, založeného na princípe trikrát a dosť, je ďalším legálnym krokom mesta v boji proti neprispôsobivým občanom a asociálom. „Týmto edukatívno – represívnym opatrením chceme dať jednoznačne najavo tým ľuďom, ktorí sa nesprávajú slušne a svojím asociálnym správaním obťažujú okolie, že nemajú nárok na adekvátne bývanie v mestských bytoch. Pokiaľ bude nájomca mestského bytu trikrát riešený mestskou políciou alebo Policajným zborom SR, nebude mu predĺžená nájomná zmluva a bude z bytu deložovaný,“ zdôraznil primátor. Evidenciu priestupkov v súvislosti s uplatňovaní nového postupu predlžovania nájomných zmlúv na  byty vo vlastníctve mesta bude zabezpečovať Mestská polícia v Partizánskom. 

Môže sa Vám ešte páčiť...