Mesto pokračuje v protipovodňových opatreniach

Na základe dohody Mesta Partizánske s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom  pracuje od začiatku mája skupina dlhodobo nezamestnaných na čistení kanála od nánosov bahna, odpadov a náletových drevín na ulici Pod baštou v Malých Bieliciach. Po ukončení týchto prác sa presunie do Návojoviec, kde bude čistiť miestny potok a rigoly od nánosov po jarných záplavách.

Môže sa Vám ešte páčiť...