Mesto podporuje rozvoj školstva v okrese aj prostredníctvom výmeny informácií

Začiatok Školskej konferencie okresu Partizánske, ktorá sa uskutočnila v utorok 30. októbra 2012 v Panoramatickom 3D kine v Partizánskom, mal slávnostný podtón. V úvode si vedenie Základnej školy na Nádražnej ulici prevzalo certifikát o zapožičaní čestného názvu, ktorý škola ponesie po paralympijskom víťazovi v dráhovej cyklistike zo Sydney 2000 a zakladateľovi kampane Na kolesách proti rakovine Radovanovi Kaufmanovi.

 

Druhá školská konferencia okresu, ktorú pod záštitou primátora mesta Jozefa Božika pripravil Spoločný školský úrad v Partizánskom a Oddelenie školstva a telesnej kultúry MsÚ, bola určená zamestnancom materských, základných, stredných škôl a školských zariadení, ako aj ich zriaďovateľom. „Život Radovana Kaufmana, vzácneho človeka z obdivuhodnou vôľou žiť a prekonávať prekážky, ktorý podľahol zákernej chorobe vo veku 25 rokov, je určite motivujúcim príkladom najmä pre mladú generáciu. Verím, že aj táto konferencia  bude inšpiratívna a bude znamenať posun v oblasti školstva minimálne na konzultačno-komunikatívnej úrovni,“ povedal v príhovore primátor.

Počas päťhodinovej  konferencie odznelo množstvo zaujímavých informácií, ale i inšpirácií a nápadov ako oživiť vyučovanie. Vedúca oddelenia ekonomických činností Krajského školského úradu v Trenčíne Gabriela Petrúšková informovala prítomných o spôsobe financovania regionálneho školstva, žiaci zo ZŠ na Malinovského ulici prezentovali učenie trochu inak, stredoškoláci nastolili tému šikovania a žiaci z Bošian predstavili svoj čitateľský výskum. Majiteľ internetového vydavateľstva s detskými knihami Tibor Hujdič priblížil 56 zaručených spôsobov na podporu čítania žiakov na hodinách telocviku, o školskej etikete hovorila autorka učebníc a odborných príspevkov Zuzana Berová a autor vedeckých prác a manažér Peter Bero sa venoval téme osobnosti učiteľa.

Foto: A.Borszéková

Môže sa Vám ešte páčiť...