Mesto podporí z rozpočtu tematické vzdelávanie žiakov

Partizánske je prvým mestom na Slovensku, ktoré sa časť podielových daní rozhodlo vyčleniť na podporu tzv. tematického vzdelávania prostredníctvom exkurzií pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl. Tie by mali zvýšiť ich povedomie v oblasti histórie, lokálpatriotizmu, regionálneho vlastenectva a prírodných vied.

V rozpočte mesta je pre tento účel vyčlenených 8 400 eur, pričom každá jedna základná a stredná škola na území mesta Partizánske môže získať maximálnu výšku podpory na jednu školu 1 200 eur, a na jeden projektu podporu vo výške 400 eur. Ako vymenoval primátor Jozef Božik: „Pokiaľ ide o históriu a 2. svetovú vojnu, hovoríme o Múzeu holokaustu v Seredi, ďalej o Múzeu SNP v Banskej Bystrici, a v prípade stredných škôl aj o Osvienčime. V prípade základných škôl a lokálpatriotizmu chceme, aby žiaci mohli cestovať s podporou mesta na tematické exkurzie do miest, odkiaľ vzišla firma Baťa, ktorá bola zakladateľom mesta Baťovany. Ide o Zlín a Otrokovice. Z pohľadu osobností našich dejín je číslo jeden Ľudovít Štúr, ktorý sa narodil a časť života prežil v neďalekom Uhrovci, a tiež Milan Rastislav Štefánik, ktorý sa narodil na Košariskách. V rámci prírodných vied hovoríme o podpore aktivít, ktoré by boli zamerané na vedecko-technické parky – Košice, Ostravu, Brno, a v prípade stredných škôl hovoríme aj o Európskej organizácii pre jadrový výskum, a to je CERN v Ženeve a potom aj iQLANDIA v Liberci,“ uviedol primátor mesta Jozef Božik.
Pozitívom navyše je, že tento model sa primátorovi, ako poslancovi Trenčianskeho samosprávneho kraja, podarilo presadiť aj na pôde vyššieho územného celku. Hodnota objemu financií je v meradle nášho kraja 40-tisíc eur pre takmer 40 stredných škôl. Maximálna výška podpory je 1000 eur na školu a 500 eur na jeden grant. „V takomto prípade je možné, že stredoškoláci z Partizánskeho môžu napríklad na cestu do Ženevy získať 400 eur z mesta a 500 eur z kraja,“ dodal optimisticky primátor.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...