Mesto podpísalo memorandum o spolupráci s AMAVET-om

Šikovní žiaci škôl v Partizánskom dostanú príležitosť rozvíjať svoje poznatky v oblasti vedy a techniky. Zabezpečí im to memorandum o spolupráci, ktoré v utorok 27. marca 2018 podpísali primátor mesta Jozef Božik a riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku (Amavet) Gabriela Kukolová.

„Sme prvým mestom, ktoré podpísalo memorandum o spolupráci, kde sa dlhodobejšie zaväzujeme, že chceme byť aktívni z hľadiska výberu talentovaných detí v oblasti vedy, techniky, informatiky a pravidelne ich chceme posielať vždy v júni na tábor mladých vedcov. Považujem to za ďalší posun v oblasti neformálneho vzdelávania ale aj výchovy, ktorý je realizovaný mestom Partizánske,“ uviedol primátor.

„S mestom spolupracujeme už niekoľko rokov, začali sme v prvom štádiu, kedy bol založený Amavet klub, ktorý dlhoročne pôsobí na pôde mesta. Neskôr sme začali spolupracovať v rámci krajského Festivalu vedy a techniky, ktorý sa koná každoročne v októbri, a teraz sme zavŕšili spoluprácu podpísaním memoranda. Dohodli sme sa na vzájomnej podpore deti a mládeže, ktoré budeme vysielať na táborové aktivity v chorvátskom kempe Baško Polje, kde sa budeme týmto deťom venovať v oblasti vedy, techniky a aj informatiky,“ poznamenala riaditeľka Amavetu.

Animačný program Zvedaví vedci, ktorý je pre deti pripravený v tábore, hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov prostredníctvom rôznych pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov. Samospráva s Amavetom každoročne vyberie do tábora päť žiakov. Náklady bude hradiť mesto spolu so sponzormi. „Po Fonde podpory tematického vzdelávania, kde sa snažíme o to, aby deti mohli cestovať z titulu histórie a prírodných vied sa teraz posúvame ďalej z hľadiska toho, že sa chceme nielen venovať histórii, ale aj vede a technike,“ skonštatoval primátor. Podpísaním memoranda bude mesto zároveň podporovať aktivity organizované Amavetom. Medzi ne patrí činnosť klubu v Partizánskom, súťaže i Festival vedy a techniky.

(Tempo)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...