Mesto Partizánske udelilo verejné uznania sedemnástim osobnostiam

Sieň občanov, ktorým bolo udelené Verejné uznanie mesta Partizánske sa v utorok 11. novembra 2014 rozrástla o sedemnástich laureátov. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve v Panoramatickom 3D kine si z rúk primátora Jozefa Božika prevzali ocenenia osobnosti, ktoré sa zaslúžili o mimoriadny prínos v rozvoji mesta a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí.

Udelením verejným uznaní vyjadruje samospráva mesta už štvrtý rok náležitú úctu a poďakovanie osobnostiam, ktoré svojou prácou, činmi a výraznou spoločenskou angažovanosťou v rôznych oblastiach prispeli k rozvoju, zviditeľneniu a propagácii Partizánskeho. Do galérie verejne ocenených občanov sa tento rok zaradilo sedemnásť osobností, trom z nich bolo udelené verejné uznanie in memoriam. K nim smerovali aj úvodné slová primátorovho slávnostného príhovoru: „Je mi cťou odovzdať ocenenia tým, ktorí prežili a žijú životy, ktoré sú pre nás ostatných inšpiráciou a motiváciou. Som rád, že môžeme verejne vyjadriť úctu takýmto ľudom, pretože práve oni pomáhajú vytvárať hodnotovú samosprávu, postavenú na ľudskosti, spolupatričnosti, solidarite a konaní dobra.“  V mene ocenených sa auditóriu s dojatím prihovorila Helena Okkelová: „Úprimne ďakujeme a veľmi si vážime, že ste sa nám rozhodli udeliť verejné ocenenie. Táto slávnostná chvíľa zostane natrvalo v našich srdciach.“

Potlesk divákov počas slávnostného zastupiteľstva nepatril len oceneným. Venovali ho i šarmantnému sólistovi Opery SND Ivanovi Ožvátovi, ktorý slávnostné novembrové popoludnie zavŕšil svojim umeleckým výkonom.  

Verejné uznanie mesta Partizánske bolo udelené:
 

Antonovi Krajčovičovi , in memoriam

Ing. Michalovi  Hallovi, in memoriam

Ing. Ivanovi Haluškovi,  in memoriam

Antonovi Raučinovi

Božene  Siráňovej

MUDr.  Eve Laššovej 

Ing. Otmarovi  Mruškovičovi

prof. Ing. Pavlovi Alexymu, PhD.

Mariánovi Filovi

Mgr. Petrovi Hraboveckému

Vladimírovi Mešterovi

Helene Okkelovej

Ing. Ivete Centárovej

Ing. Ladislav Centárovi

Františkovi  Radóovi

Mgr. Vincentovi  Kročkovi

Kataríne Beňuškovej

Môže sa Vám ešte páčiť...