Mesto Partizánske ocenilo dvanásť osobností

V sále Panoramatického 3D kina v Partizánskom sa v stredu 18. novembra 2015 počas slávnostného mestského zastupiteľstva odovzdávali Verejné uznania mesta Partizánske. Jedno z najvyšších ocenení samosprávy bolo v tomto roku udelené dvanástim osobnostiam, ktoré významne ovplyvnili spoločenský, kultúrny a športový život v meste. 

Po piaty raz v histórii Partizánskeho si z rúk primátora mesta Jozefa Božika prevzali verejné ocenenia osobnosti, ktoré sa zaslúžili o mimoriadny prínos v rozvoji mesta, jeho reprezentáciu doma a v zahraničí, za výraznú spoločenskú angažovanosť a mimoriadne humánne a tvorivé činy v rôznych oblastiach spoločenského života. Potlesk auditória v kinosále patril tento rok dvanástim laureátom: Ing. arch. Jiřímu Voženílkovi, in memoriam, za architektonický a urbanistický odkaz mestu Partizánske, Miloslavovi Lošonskému, in memoriam, za prínos v oblasti žurnalistiky v týždenníku Úderník a za fotografické aktivity na celoštátnej úrovni, Božene Greguškovej, in memoriam, za športovú a trénerskú reprezentáciu mesta Partizánske, Slovenska a Československa v hádzanej a basketbale, Ing. Jozefovi Mravíkovi za dizajnérske a inovačné metódy, medzinárodnú obchodnú spoluprácu a rozvoj obuvníckeho priemyslu, Jozefovi Antlovi za dlhoročné a viacnásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi a za jeho propagáciu, Zenovi Malíkovi za dlhoročný prínos v oblasti kultúrneho, umeleckého, duchovného a spoločenského života, Ing. Leopoldovi Duchovičovi, CSc. za prínos v oblasti vedy, techniky, výskumu a vývoja so zameraním na strojnotechnologické zariadenia, Jozefovi Kopeckému za dlhoročnú a obetavú prácu v školských službách, RNDr. Stanislavovi Harvančíkovi za realizáciu a propagáciu ochrany prírody a krajiny a za fotografickú propagáciu z oblasti ornitológie a zoológie, MUDr. Edmundovi Cvikovi za dlhoročný obetavý a ľudský prístup v oblasti zdravotníctva, Štefanovi Orságovi za rozvoj amatérskeho divadla v meste Partizánske, v Slovenskej republike a v zahraničí a Stanislavovi Husárovi za osobitný prínos v duchovnej, humanitárnej, spoločenskej a charitatívnej oblasti.

Súčasťou slávnostného mestského zastupiteľstva bol aj krst knihy Šimonovany – Baťovany (1938 – 1949). Jej autorom je historik, pedagóg, poslanec mestského zastupiteľstva a kurátor Mestského múzea v Partizánskom Vladimír Marko. „Ak človek pozná svoje dejiny, mal by poznať aj dejiny svojho rodiska. Knižku som napísal aj kvôli dlhu, ktorý tu zostal nielen voči mestu, ale aj ľuďom, ktorí boli pri jeho budovaní,“ uviedol Vladimír Marko, ktorý sa polovicu výťažku z predaja knihy rozhodol venovať na ďalší rozvoj mestského múzea. Publikáciu symbolicky uviedli do života poklepaním kladivkom krstní rodičia – primátor mesta Jozef Božik a zástupca primátora Vladimír Karásek.

Môže sa Vám ešte páčiť...