Mesto Partizánske bude mať nových cezhraničných partnerov

Samospráva v Partizánskom sa snaží vytvárať vzájomné partnerstvá so zahraničnými mestami, ktoré majú podobnú históriu a ktoré majú záujem o rozvoj spolupráce v rôznych oblastiach. Napĺňať túto ambíciu bude aj so srbským mestom Bajina Bašta, chorvátskym Vukovarom a poľskými Krapkowicami.

Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Partizánskym a mestami Bajina Bašta, Vukovar a Krapkowice schválilo Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom na svojom rokovaní v utorok 22. augusta 2017. „V prípade miest Vukovar a Krapkowice ide o iniciatívu nášho mesta, a to aj v kontexte Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti, pretože aj v Krapkowiciach, ako i vo Vukovare, realizovala svoju činnosť firma Baťa. V prípade Bajinej Bašty ide o spoluprácu, ktorej iniciátorom bolo toto srbské mesto,“ ozrejmil primátor Partizánskeho Jozef Božik s tým, že dohody by mali byť slávnostne podpísané zástupcami partnerských miest 8. septembra počas narodeninových osláv mesta.

Partnerské samosprávy budú v zmysle dohody prehlbovať vzájomné porozumenie a priateľstvo medzi občanmi oboch miest, rozvíjať priateľskú spoluprácu medzi oboma stranami a podporovať vzájomnú prosperitu a rozvoj. Ich spoločné aktivity a zámery budú realizované v oblasti kultúry a umenia, cestovného ruchu, školstva a vzdelávania, športu, ochrany kultúrneho dedičstva, ochrany životného prostredia či ekonomiky.

Partizánske má doposiaľ oficiálne spečatené partnerstvo so Svitom, Náchodom, Benešovom a Valašských Meziříčím. Erby všetkých štyroch partnerských miest, ku ktorým už čoskoro pribudnú ďalšie tri, majú odnedávna svoje čestné miesto pri vstupe do veľkej zasadacej miestnosti Mestské úradu v Partizánskom. Slávnostne ich odhalil primátor v úvode augustového zasadnutia mestského zastupiteľstva.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...