Mesto opäť znížilo cenu za rozostavaný kultúrny dom v centre

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo v piatok 7. októbra 2011 na svojom mimoriadnom zasadnutí opakovanú obchodnú verejnú súťaž na rozostavaný kultúrny dom v centre. Budovu, ktorá sa začala stavať ešte v 80. rokoch, sa pokúsi predať za 150 000 eur.

Pri predaji rozostavaného kultúrneho domu bolo mesto neúspešné už v troch predchádzajúcich obchodných verejných súťažiach. V prvej sa ju pokúšalo predať za cenu podľa znaleckého posudku 400 000 eur, v druhej cenu znížilo o polovicu a v tretej o ďalších 20 000 tisíc eur. „Pravdou je, že až taký veľký záujem o nehnuteľnosti v Partizánskom nie je, rovnako ako je veľký problém v čase prehlbujúcej sa krízy nájsť vhodného investora. Rozhodli sme sa preto znížiť cenu na 150 000 eur,“ povedal primátor mesta Jozef Božik, podľa ktorého chce mesto získané finančné prostriedky investovať do rekonštrukcie fungujúceho Domu kultúry v Partizánskom. Okrem kúpnej ceny poslanci odsúhlasili aj upravené platobné podmienky súťaže. Nový majiteľ budovy musí podľa nich zaplatiť 80 percent z kúpnej ceny už pri podpise zmluvy, zvyšných 20 percent do 24 mesiacov a celú stavbu skolaudovať do 48 mesiacov. Podpísaním zmluvy sa tiež zaviaže zrekonštruovať budovu najneskôr do štyroch rokov na športovo-spoločenské zariadenie, alebo v kombinácii s parkovacím domom v prípade, že to statické riešenie stavby umožní.

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí schválilo aj nové uznesenie o výške spolufinancovania mikroprojektu cezhraničnej spolupráce medzi Partizánskym a Valašským Meziříčím, ktorá sa kvôli administratívnym úkonov navyšuje z pôvodne schválených 1500 eur na 1524, 50 eur. 

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...