Mesto ocenilo pri príležitosti Dňa učiteľov šestnásť pedagógov

Pri príležitosti Dňa učiteľov pripravila samospráva v stredu 28. marca 2012 v spoločenskej sále Domu kultúry v Partizánskom slávnostné popoludnie spojené s oceňovaním pedagógov materských a základným škôl z mesta aj okresu Partizánske.

 

Za obetavú a záslužnú prácu poďakoval všetkým pedagógom primátor mesta Jozef Božik: “Výsledky vašej každodennej  práce vidieť v úspechoch vašich žiakov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky, vzorne reprezentujú vašu školu i naše mesto na rôznych podujatiach a súťažiach a vedia aj slušne s úsmevom pozdraviť, o čom sme sa presvedčil pri nedávnych stretnutiach na školách. Chcem vám všetkým veľmi pekne poďakovať za všetku obetavú prácu vykonanú v oblasti výchovy a vzdelávania na pôde mesta a celého okresu“. Po slávnostnom príhovore si z rúk primátora a vedúceho spoločného školského úradu a oddelenia školstva mestského úradu Pavla Horňana prevzalo trinásť pedagógov z mesta a traja z okresu Ďakovné listy. Hudobným darčekom pre všetkých hostí, medzi ktorými boli okrem pedagógov a bývalých pedagógov aj predstavitelia mesta a starostovia obcí z okresu Partizánske, bol koncert bojnického orchestra Akordeonika.

 

Ocenení pedagógovia:

Ivana Bartolenová, ZŠ Športovcov Veľké Bielice

Anna Dudová, ZŠ R. Jašíka Obuvnícka ulica

Ľuboš Gajdoš, ZŠ Nádražná ulica

Magdaléna Gulová, ZŠ s MŠ Veľká okružná

Magdaléna Koctúrová, ZŠ Nádražná ulica

Alžbeta Rusňáková, ZŠ Malinovského ulica

Tibor Bélik, CVČ Relax

Vladimíra Hlavnová, ZUŠ Partizánske

Margita Kmeťková, MŠ Malá okružná

Iveta Magnusková, MŠ Malinovského ulica

Dagmar Seidlová, MŠ Obuvnícka ulica

Marianana Straková, MŠ Makarenkova ulica

Ľudmila Šuňalová, MŠ Topoľová ulica

Jana Beňušková, ZŠ s MŠ V. Beniaka Chynorany

Jana Magdolenová, ZŠ s MŠ V. Beniaka Chynorany

Adéla Juríková, ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou

Môže sa Vám ešte páčiť...