Mesto nezabúda na svojich padlých hrdinov

Hrdinstvo padlých obyvateľov Partizánskeho pripomínajú viaceré pamätníky. Okrem súsošia piatich partizánov v centre mesta je mementom ich odvahy a statočnosti aj Pomník siedmich padlých mužov v Malých Bieliciach, Pamätné miesto vyzbrojovania povstalcov v Šimonovanoch, Dolný pomník za riekou Nitra a Pamätník SNP pred bývalými ZDA. Na týchto štyroch miestach sa v piatok 28. augusta 2015 uskutočnili spomienkové stretnutia pri príležitosti 71. výročia vypuknutia Povstania.

Pamiatku padlých hrdinov si položením vencov k pamätníkom uctili poslankyňa NR SR Mária Janíková, primátor mesta Jozef Božik, zástupca primátora Vladimír Karásek, poslanci mestského zastupiteľstva, zamestnanci mestského úradu, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia organizácií tretieho sektora a občania. Pietnym aktom, ktorý sprevádzali tóny dychovej hudby Bieličanka, predchádzal slávnostný príhovor primátora. Ako v ňom zdôraznil: „Historické povedomie je dôležitou hodnotou našej samosprávy. Preto sme sa aj zišli pri týchto jednotlivých pamätných miestach, symbolizujúcich túžbu našich predkov po slobode a demokracii. Práve im dnes vyjadrujeme spomienkovými aktivitami našu úctu, poďakovanie a rešpekt.“    

Môže sa Vám ešte páčiť...