Mesto hľadá ďalšie riešenia na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov

 

Snaha samosprávy prijať ďalšie opatrenia na eliminovanie protispoločenskej činnosti a zvýšenie bezpečnosti v meste viedla koncom minulého týždňa k rokovaniu  primátora mesta Jozefa Božika so zástupcami  Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Trenčíne.

Primátor informoval riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne Petra Műllera, jeho zástupcu Milana Hrnčárika, preventivistku Danku Adámikovú a riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ v Partizánskom Jozefa Mojžiša o rozvoji mesta, ako aj o problémoch, ktoré spôsobujú najmä jeho neprispôsobiví obyvatelia. Hostí oboznámil s opatreniami, ktoré realizuje samospráva ohľadom ochrany verejného poriadku a majetku i bezpečnosti spoluobčanov. Okrem činnosti nočných havranov spomenul rómske občianske hliadky, činnosť komisie pre ochranu verejného poriadku pri mestskom zastupiteľstve i preventívnu prácu príslušníkov mestskej polície na základných a stredných školách. „Je v našom spoločnom záujme urobiť všetko pre to, aby sa obyvatelia v našom meste i jeho návštevníci cítili bezpečne nielen v priebehu dňa, ale aj  po zotmení,“ zdôraznil primátor. Spolu s predstaviteľmi krajského riaditeľstva hovoril aj o možnostiach efektívnejšej  spolupráce pri organizovaní preventívnych, ale aj represívnych opatrení voči neprispôsobivým občanom, a v tejto súvislosti aj o spolupráci príslušníkov štátnej a mestskej polície, ktorá nie je zmluvne podchytená, ale v praxi existuje. Preventivistka krajského riaditeľstva PZ priblížila skúsenosti z realizácie bezpečnostného projektu z Handlovej zameraného na rómsku komunitu, ktorý by mohol byť v budúcnosti inšpiráciou aj pre Partizánske. Ako zhodnotil v závere stretnutia primátor, k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v meste by určite prispelo aj posilnenie policajných hliadok v uliciach mesta, ktoré je ale úmerne závislé od schválených tabuľkových počtov príslušníkov štátnej polície v Partizánskom. V súvislosti s problematikou  bezpečnostnej situácie v našom meste a jeho integrovaných častiach avizoval aj pripravované stretnutie s občanmi, ktoré sa uskutoční v máji.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...