Mesto dostane z eurofondov viac ako 700-tisíc eur na elektronizáciu služieb

Rýchlejšie, ľahšie a pohodlnejšie vybavovanie úradných záležitosti prinesie občanom Partizánskeho projekt elektronizácie služieb mesta, na ktorý získala samospráva finančnú podporu z Európskej únie.  Prostredníctvom 78 ucelených aplikácií  bude možné veľkú časť správnej agendy voči mestu plnohodnotne vybaviť aj cez internet.  

Hodnota projektu, ktorý by mal byť ukončený do konca roka 2015, predstavuje 805-tisíc €. Mesto na jeho realizáciu prispeje 5%-nou finančnou spoluúčasťou, zvyšok pokryje  nenávratný príspevok vo výške 764-tisíc €, ktorý sa radnici podarilo získať z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Ako uviedol primátor mesta Jozef Božik, elektronizácia verejných služieb bude prínosom pre občanov, podnikateľov i samosprávu, pretože zníži čas strávený vybavovaním úradných záležitostí, minimalizuje chybovosť a eliminuje viacnásobnú realizáciu rovnakých úkonov. Navyše, občan a podnikateľ bude môcť vybaviť úradné veci na jednom kontaktnom mieste, prípadne priamo z domu prostredníctvom svojho počítača. Celkovo 78 aplikácií uľahčí občanom za stanovených podmienok vybavovanie agendy napr. pri ohlasovaní vzniku, zániku a zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne a drobné stavebné odpady aj s realizáciou platieb, podávaní daňového priznania k miestnym daniam, platení pokút a úrokov, či pri vydávaní voličského preukazu. Umožní im tiež prístup k informáciám o voľbách, verejných obstarávaniach, sociálnych službách a tiež inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Vďaka tomuto projektu  bude verejná správa v našom meste efektívnejšia, transparentnejšia a bez zbytočného papierovania,“ dodal primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...