Mesto chce v rámci nového projektu zatraktívniť Park M. R. Štefánika

Mesto Partizánske sa pokúsi získať nenávratný finančný prostriedok z Fondu mikropojektov Európskej únie na realizáciu cezhraničného projektu, ktorý je zameraný na podporu turizmu a propagáciu historického, kultúrneho a prírodného dedičstva. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom v utorok 15. augusta 2017 na svojom rokovaní, kde schválili aj 5-percentnú finančnú spoluúčasť samosprávy na realizácii projektu.

Žiadosť o získanie európskych zdrojov na realizáciu projektu predložili Mesto Partizánske spolu s Dobrovolným svazkom obcí Mikroregion Valašskomeziŕíčsko-Kelečsko.

Hlavným cieľom projektu pod názvom „Zpřístupnéní kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města Partizánske“ je vytvorenie uceleného materiálu, v ktorom budú zmapované všetky dostupné turistické trasy pre peších i cyklistov v oboch regiónoch, vrátane pamiatok a zaujímavostí. Na týchto trasách zároveň pribudne nový mobiliár ako sú informačné panely a lavičky. Projekt počíta aj s čiastočnou revitalizáciou Parku Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom, v ktorom budú obnovené mlatové chodníky a inštalované dve miniatúry – Bratislavského hradu a Mohyly Milana Rastislava Štefánika. „Bratislavský hrad preto, lebo je do značnej miery symbolom slovenskej štátnosti a v prípade Mohyly Milana Rastislava Štefánika hovoríme o mohyle, kde spočívajú ostatky človeka, po ktorom je pomenovaný park. Ide o človeka, ktorý je symbolom česko-slovenskej štátnosti,“ vysvetlil primátor Jozef Božik.

Celkové náklady na projekt predstavujú 70.065,40 eura, pričom výška spolufinancovania mesta je 3503,27 eura.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...